Aktuality z farnosti

Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Program:

18.00 – Mše svatá

19.00 – Zahájení + chrámový sbor strahovské baziliky

19.45 – komentovná prohlídka baziliky

20.30 – sborový zpěv – Amici Musicae Antiquae

21.00 – komentovaná prohlídka strahovských varhan

21.30 – vystoupení strahovské scholy

22.00 – Boží slovo s varhanní hudbou + zakončení