Aktuality z farnosti

Přenosy nešpory

28.3.2020
Sestry a bratři, milí farníci,

v neděli 29.3. bude mše svatá přenášena živě přes facebook: https://www.facebook.com/pg/klasterStrahov/videos/. Na stejné adrese se snažíme každý den streamovat v 18 hodin i nešpory s kompletářem; od pátku 27.3. k nim přes youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA) přidáváme i krátké zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Přejeme Boží požehnání!

Norbert Vehovský, O.Praem.
administrátor farnosti