Aktuality z farnosti

Režim kostela od 12.10.2020 + svátostná služba

Milí bratři a sestry,
vzhledem k opatřením proti koronaviru budou opět omezeny bohoslužby a farní aktivity. Od pondělí 12. října může být na bohoslužbě pouze 10 osob. Z rozhodnutí pana opata Daniela budou bohoslužby pouze pro komunitu, a to každý všední den v 7:15 a v neděli v 10 hod. Bazilika bude pro Vás otevřená k osobní modlitbě každý den od 9:00 do 17:00 (pod kůrem po mříž). Bohoslužby budou v rámci možností přenášeny online, především v neděli v 10:00.
Také do odvolání rušíme farní aktivity: biblické hodiny, setkání katechumenů, mládež a hodiny náboženství. Zatím to vypadá na črnáct dní. Budeme se řídit pokyny příslušných orgánů a také pokyny v rámci arcibiskupství pražského. Budeme Vás průběžně informovat.
Využívejte v rámci možností online přenosy, případně TV Noe a jiné zdroje, skrze které můžeme být duchovně sjednoceni. Modlete se i společně doma. Naši biskupové nadále doporučují se sjednotit v modlitbě každý den ve 20:00.  Pokud byste cokoliv potřebovali a chtěli posloužit individuálně, obracejte se na mě (mob. 775 348 346, mikulas.selvek@seznam.cz). Určitě najdeme způsob i čas, jak se setkat. Děkujeme za pochopení a trpělivost!
Svaté přijímání pro zájemce bude podáváno v kapli sv. Norberta každý všední den večer (od pondělí do soboty) v 18:30. V neděli bude tato možnost dopoledne od 9:00 a 11:30 a večer pak od 18:30.
V modlitbě a s požehnáním Vám všem
P. Mikuláš