Aktuality z farnosti

Vánoce Strahov 2020

Pořad bohoslužeb o Vánocích

24. 12. – Štědrý den

7:15 (adventní);  15:00;  16:00;  22:00

25. 12. – Slavnost Narození Páně

8:30;  10:00;  18:00

26. 12. – Svátek sv. Štěpána

10:00;  18:00

27. 12 – Svátek sv. Rodiny (neděle)

10:00 – pouze online

Podle usnesení Vlády ČR (23. 12. 2020) bude s účinností od 27. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost!

Všem Vám přejeme pokojné a radostné prožití vánočních svátků a hojnost zdraví a Božího požehnání v novém roce 2021.

P. Mikuláš a celá strahovská komunita