Pravidelné pobožnosti

Společná modlitba růžence:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – v neděli od 09:30 hodin a v měsíci říjnu mimo neděle od 17:30 hodin.  pobožnost

Kostel Panny Marie Královny Andělů – začíná každý den  v 17:30 hod. a v neděli v 08:00 hodin. 

 

Litanie k Panně Marii:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – po každé mši sv. v 18:00 hodin během měsíce května. 

 

Litanie k Božskému Srdci Páně:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – v měsíci červnu před každou mší svatou.

 

Lectio divina u kapucínů:

Lectio divina (rozjímání nad nedělními liturgickými texty) se koná každé úterý po nešporách, kromě prvního úterý v měsíci, kdy je mše pro mládež v 19:30 hodin v klášteře. Jste srdečně zváni.

 

Mše svatá pro mládež:

Každé první úterý v měsíci během školní roku (září – červen) je od 19:30 hod. v kapli sv. Vavřince mše sv. pro mládež (u kapucínů).

Na začátku a na konci školního roku (viz. ohlášky) je mše svatá pro mládež v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

 

Modlitba nešpor:

Nešpory ve mši sv. každou středu od 18:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Po mši sv. (pondělí – pátek) u kapucínů.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – přede mší sv. nebo na po mši sv. a na požádání. První pátek v měsíci od 17:30 hod.

Kapucíni – pondělí – pátek od 17:20 – 17:50 a po mši svaté,

neděle 08:00 – 08:20 a po mši svaté.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*