Výročí a jubilea

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., si v pátek 29. září – na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela – připomene při mši svaté v 10 hodin padesát let kněžství a třicáté výročí zvolení strahovským opatem.

Narodil se 17.7.1943 v Jihlavě, na kněze byl vysvěcen 25.6.1967 a 11.2.1970 vstoupil do premonstrátského řádu. V duchovní správě působil v  letech 1972 – 1977 v Dubňanech na Hodonínsku a v období 1977 – 1990 v Osové Bitýšce na Vysočině.

Opatem strahovským byl zvolen tajně 29.9.1987 při volební kapitule v kostele v Rožné nad Pernštejnem.

Za komunistické totality se účastnil boje proti komunismu.

Po roce 1989 obnovil řeholní život v pražském Strahovském klášteře.

V roce 2006 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

K jubileu i výročí blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a pevné zdraví do dalších let!

Rozloučení s bratrem Josefem

Posted Posted in Aktuality z farnosti

V neděli 3. září zemřel ve spánku ve své cele bratr Josef Alojz Gabarík, kvardián (představený) Kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech. Dlouhá léta podporoval Strahovskou farnost při pořádání různých farních akcí v prostorách kapucínského kláštera – Fotbal u kapucínů, Pletení pomlázek, Memoriál Vojty Orla, Farní silvestr …

Poslední rozloučení s ním se koná v pondělí 11. září ve 12 hodin v klášterním kostele Panny Marie Andělské. Více zde.

R.I.P.

Memoriál Vojty Orla

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Již počtvrté se koná v zahradách Kapucínského kláštera na Hradčanech Memoriál Vojty Orla, a to v neděli 24. září.

Začátek akce je letos ve 14:30 hodin, vstup je jako vždy z Kapucínské ulice, pohoštění a ceny zajistí pan farář Hugo.

Těšíme se na příjemné odpoledne plné zábavy a sportovního nadšení. Všichni jste srdečně zváni, na věku nezáleží!

Výročí u kapucínů

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Ve středu 7. června je výroční den posvěcení kostela Narození Páně v LoretěV den výročí bude v 18 hodin v kostele sloužena slavná mše svatá.

K vysvěcení došlo 7. 6. 1737, ale práce v interiéru pokračovaly až dokonce r. 1738.  Staviteli byli významní architekti z rodu Dientzenhoferů. Starší Kryštof započal dvoufázovou přestavbu kostela a navrhl západní průčelí celého komplexu, které po jeho smrti r. 1722 dokončil s drobnými úpravami jeho syn Kilián Ignác (je také autorem řešení terasy s balustrádami před průčelím). Kryštofův nevlastní syn J. J. Aichbauer dokončil r. 1735 závěrečnou přestavbu kostela, kterou financovala (stejně jako většinu vnitřního vybavení) Marie Markéta hraběnka Waldsteinová, roz. Czernínová z Chudenic.

V pátek 16. června je výroční den posvěcení klášterního kostela Panny Marie Královny andělůV den výročí bude v 18 hodin v kostele sloužena slavná mše svatá.

Kostel byl vybudován v letech 1600–1602 a vysvěcen 16.6.1602.  Jeho stavbu osobně řídil sv. Vavřinec z Brindisi, jenž stál v čele prvních dvanácti řeholníků, když v r. 1599 dorazili z Itálie do Prahy. Hlavní oltář, vztyčen roku 1735, ve svém středu nese obraz Zjevení sv. Františka Serafínského, který roku 1602 namaloval italský malíř, kapucín Paolo Piazza, žák Palma il Giovanne. Oltář Panny Marie Rottenburské byl pořízen v letech 1680–90. Ve středové nice je gotická socha milostné Madony, která je v kostele uctívána téměř od jeho založení. Koule ve vnějším zdivu kostela jsou upomínkou na pohnutou historii stavby v letech 1741–42 a 1757, kdy byl klášter silně poškozen při obléhání Prahy. Kostel je znám i díky unikátnímu souboru barokního Betléma, sestávajícího ze zhruba 45 plastik v životní velikosti.