Pár slov P. Mikuláše

Posted Posted in Aktuality z farnosti

V neděli svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. Stejně jako Velikonoce na jaře při první vlně pandemie, jsme i Vánoce prožili jinak, než jsme zvyklí. Nicméně díky Bohu za to, že jsme je mohli prožít alespoň tak. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu, výzdobě i službě při liturgii. Také chci poděkovat za dárky – hračky, které jste na Štědrý den přinesli, aby potěšily děti uprchlíků a českých krajanů, kteří přesídlili do své staré vlasti z Ukrajiny a Venezuely.

I když končí doba vánoční liturgicky, podstata Vánoc nekončí. Náš Bůh je uprostřed nás. Je Bohem s námi a proto můžeme vše prožívat s Ním a ve vědomí Jeho lásky, kterou nás stále zahrnuje.

Připomínám možnost získání plnomocných odpustků pro sebe nebo duše v očistci po celý jubilejní rok v naší bazilice při splnění obvyklých podmínek: modlitba na úmysl Svatého otce, svatá zpověď a svaté příjímání. Nemocní mají tuto možnost i doma, když vyjádří touhu po svátostech.

Do 22. ledna zůstáváme v režimu 5. stupně PES a proto nadále budou nedělní bohoslužby pouze online v 10:00 a možnost svatého příjímáni v tento den vždy v 9:00, 11:30 a 18:30. Ve všední dny jsou mše svaté jako obvykle v 7:15 a v 18:00 s možností svátostí smíření vždy půl hodiny před večerní mši svatou.

Pokud by někdo chtěl individuální duchovní službu (návštěvu doma), je možné se domluvit.

Také doporučuji podpořit činnost Charity přes online Tříkrálovou sbírku.

Přeji Vám všem do roku 2021 hodně zdraví, Božího požehnání a vědomí, že Bůh je mezi námi a není mu lhostejný žádný z nás. Matka Boží ať Vás ochraňuje a provází svou přímluvou!

Bůh Vám žehnej! P. Mikuláš

Změna v nedělních bohoslužbách

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Vzhledem k vyhlášení 5. stupně PES od neděle 27. 12. 2020 opět v neděli přecházíme do režimu pouze online bohoslužeb vždy v 10:00. Večerní mše svatá v neděli nebude.

Ve všední dny budou mše svaté jako obvykle v 7:15 a v 18:00.

Můžeme totiž obsadit pouze 10% míst k sezení, což je možné dodržet pouze ve všední dny.

Svaté přijímání se bude v neděli podávat jako obvykle

v kapli sv. Norberta v 9:00, 11:30 a 18:30.

Děkujeme za pochopení!

 

Vánoce Strahov 2020

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Pořad bohoslužeb o Vánocích

24. 12. – Štědrý den

7:15 (adventní);  15:00;  16:00;  22:00

25. 12. – Slavnost Narození Páně

8:30;  10:00;  18:00

26. 12. – Svátek sv. Štěpána

10:00;  18:00

27. 12 – Svátek sv. Rodiny (neděle)

10:00 – pouze online

Podle usnesení Vlády ČR (23. 12. 2020) bude s účinností od 27. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost!

Všem Vám přejeme pokojné a radostné prožití vánočních svátků a hojnost zdraví a Božího požehnání v novém roce 2021.

P. Mikuláš a celá strahovská komunita

Poděkování za dary na nové zvony

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Poděkování patří všem, kteří svým darem přispěli na nové zvony pro strahovskou baziliku. Zvony byly posvěceny v sobotu 28. listopadu 2020 při zahájení jubilejního roku 900 let našeho řádu panem kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. V bazilice budete mít možnost si je prohlédnout a případně zazvonit do června 2021. Přispět na zvony lze na farní účet 27-1584070217/0100. Děkujeme!

Můžeme také vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Každou neděli večer v 18:00 je také sloužená mše svatá za živé a + dobrodince našeho kláštera.

P. Mikuláš