Školní rok 2019/2020

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Milí farníci,

prázdniny už jsou z poloviny za námi a rádi bychom se společně s Vámi zamysleli,
jaké programy bychom měli ve farnosti v nadcházejícím školním roce rozjet.

Máte-li zájem o
– výuku náboženství,
– setkávání mladší či starší mládeže,
– vzdělávací či biblickou hodinu,
– modlitební společenství dospělých či seniorů,
– občasné nebo pravidelné poutě,
– vzdělávací cesty,
– (nebo máte-li další nápady)

prosíme, dejte nám vědět (osobně v sakristii či e-mailem).

Letošní rok byl spíše přechodný,
rádi bychom Vám v příštím roce nabídli více
a také s Vámi více spolupracovali.

P. Norbert

Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Srdečně vás zveme na první Noc kostelů v naší bazilice, kde jsme pro vás připravili následující bohatý program:

18:00 – 19:00 Mše svatá

19:00 – 19:45 Zahájení a vystoupení chrámového sboru strahovské baziliky

19:45 – 20:30 Komentovaná prohlídka baziliky

20:30 – 21:00 Sborový zpěv – soubor Amici Musicae Antiquae (dirigent Jaroslav Orel ml.)

H. Finck – Veni creator spiritus
C. Monteverdi – Adoramus Te
C. G. da Venosa – Ave, dulcissima
G. P. da Palestrina – Tu es Petrus
G. P. da Palestrina – Missa papae Marcelli – Gloria
O. Lasso – Iubilate Deo

21:00 – 21:30 Komentovaná prohlídka strahovských varhan

21:30 – 22:00 Vystoupení strahovské scholy (Strahovská schola – zpěv, Vladimír Roubal – varhanní doprovod)

Rorate coeli desuper
Laetabundus
Attende Domine
Victimae paschali laudes
Veni Creator Spiritus
Vesel se, nebes, Královno (Svatoroční muzika)

22:00 – 22:30 Boží slovo s varhanní hudbou a zakončení

Květná neděle 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Pletení pomlázek 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie