Květná neděle 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Pletení pomlázek 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Mikulášská besídka 2018

Posted Posted in Fotogalerie

Dne 2. prosince 2018 se konala tradiční mikulášská besídka.

 

 

Autorem fotografií je p. Kristián Bergmann.  Autorem videa je Lukáš Koběrský.

Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana ze strahovské baziliky na Hradčanské náměstí

Posted Posted in Fotogalerie

« 1 z 2 »

Více

www.kardinaljosefberan.cz

Mikulášská besídka 2017

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti.

Vyfotil pan Milan Kvíz.

Společenský večer farnosti 2017

Posted Posted in Fotogalerie

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.

Biřmování 2017

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.

« 1 z 3 »

 

Masopust 2017

Posted Posted in Fotogalerie

V roce 2017 se poprvé uskutečnil ve farnosti Strahov ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust.

« 1 z 2 »

Mikuláš 2016

Posted Posted in Fotogalerie