6. ročník Memoriálu Vojty Orla

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Dne 22.9.2019 se konal již 6. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla. Tentokrát nám na rozdíl od předchozích dvou ročníků přálo i počasí.

« 1 z 2 »

Květná neděle 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Pletení pomlázek 2019

Posted Posted in Aktuality z farnosti, Fotogalerie

Mikulášská besídka 2018

Posted Posted in Fotogalerie

Dne 2. prosince 2018 se konala tradiční mikulášská besídka.

 

 

Autorem fotografií je p. Kristián Bergmann.  Autorem videa je Lukáš Koběrský.

5. ročník Memoriálu Vojty Orla

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 23. září 2018 se konal již 5. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla.

« 1 z 2 »

Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana ze strahovské baziliky na Hradčanské náměstí

Posted Posted in Fotogalerie

« 1 z 2 »

Více

www.kardinaljosefberan.cz

Mikulášská besídka 2017

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti.

Vyfotil pan Milan Kvíz.

Společenský večer farnosti 2017

Posted Posted in Fotogalerie

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.

Biřmování 2017

Posted Posted in Fotogalerie

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.

« 1 z 3 »