Farnost Strahov

Fotogalerie

Galerie prostor baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěna jako třílodní románská basilika dlouhá 56 m a 22 metrů s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože po požáru v roce 1258 byla goticky přestavěna. Plochý dřevěný strop nahradila klenba a k severní boční lodi byla přistavěna kaple sv. Voršily.
Po vyplenění husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. Loheliův nástupce, opat Questenberg, nechal basiliku směrem k západu prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi byla za něj přistavěna kaple Panny Marie Pasovské.
V roce 1742 byla bazilika znovu poničena, a to za francouzského bombardování Prahy. Pod vedením italského architekta A. Luraga následovala barokní úprava stavby, jejíž výsledkem je v podstatě dnešní podoba basiliky.

 

 


 

Galerie z aktivit farnosti

 

Mikulášská besídka 2018

Mikulášská besídka 2018

Dne 2. prosince 2018 se konala tradiční mikulášská besídka.     Autorem fotografií je p. Kristián Bergmann.  Autorem videa je […]
Mikulášská besídka 2017

Mikulášská besídka 2017

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti. Vyfotil pan Milan […]
Společenský večer farnosti 2017

Společenský večer farnosti 2017

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.
4. ročník Memoriálu Vojty Orla

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.
Biřmování 2017

Biřmování 2017

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.  
Masopust 2017

Masopust 2017

V roce 2017 se poprvé uskutečnil ve farnosti Strahov ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust.
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016