Ohlášky

BOHOSLUŽBY

V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NA STRAHOVĚ

Neděle

19.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Týden modliteb za jednotu křesťanů

10:00 Za † spolubratry a dobrodince

18:00 Za farníky

Pondělí

20.1.

Pondělí 2. týdne

nebo: sv. Fabiána, papeže a mučedníka

nebo: sv. Šebestiána, mučedníka

18:00 Za dar zdraví pro tatínka Jana a ochranu Panny Marie

Úterý

21.1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 Na úmysl růžencového společenství (terciáři)

Středa

22.1.

Středa 2. týdne

nebo: sv. Vincence, jáhna a mučedníka

18:00 Za obnovení mariánského sloupu
a zdar zítřejšího jednání

Čtvrtek

23.1.

Čtvrtek 2. týdne
18:00

Pátek

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
18:00

Sobota

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Končí týden modliteb za jednotu křesťanů

18:00

Neděle

26.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:00 Za † spolubratry a dobrodince

18:00 Za farníky

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby, nešpory, modlitby a svátosti smíření v chrámech farnosti na Strahově.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*