Ohlášky

28.3.2020
Sestry a bratři, milí farníci,

v neděli 29.3. bude mše svatá přenášena živě přes facebook: https://www.facebook.com/pg/klasterStrahov/videos/. Na stejné adrese se snažíme každý den streamovat v 18 hodin i nešpory s kompletářem; od pátku 27.3. k nim přes youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA) přidáváme i krátké zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Přejeme Boží požehnání!

Norbert Vehovský, O.Praem.
administrátor farnosti

 

13.3.2020
Sestry a bratři, milí farníci,

s ohledem na současnou epidemickou situaci v naší zemi přistupujeme k následujícím opatřením:

Zrušení bohoslužeb
Na Strahově rušíme s okamžitou platností všechny veřejné bohoslužby i pobožnosti, a to do odvolání. Týká se to všech akcí v kostele i úterní večerní křížové cesty na Petříně. Mešní intence budeme sloužit v den, na který jsou zapsány, ale už při ranní soukromé konventní mši svaté v 7 hod. Pro osobní modlitbu bude každý den od 11 do 18 hod. otevřeno velké zádveří kostela.

Bez účasti lidu bude i nedělní konventní mše svatá v 10 hod. Pracujeme na možnosti zpřístupnit ji přes internet. O výsledku Vás budeme informovat.

Příležitost ke svátosti smíření a svatému přijímání
Možnost přijímat svátosti chceme v určité míře zachovat, ale musíme ji přizpůsobit hygienickým požadavkům. Nabízíme Vám, abyste se s dostatečným předstihem domluvili na času přijetí eucharistie (beze mše svaté) či na svátosti smíření na tel. čísle 777 742 179 (koordinátor P. Ambrož – nedovoláte-li se, zavolá Vám později zpět). Případné návštěvy nemocných domlouvejte, prosíme, též přes koordinátora.

Z rozhodnutí otců biskupů neplatí po dobu těchto opatření povinnost účasti na nedělní mši svaté. Den Páně ovšem můžete slavit sledováním přenosu bohoslužeb (televize, rozhlas, internet) či společnou modlitbou.

Děkujeme za pochopení.

Daniel Janáček, O.Praem., strahovský opat
Norbert Vehovský, O.Praem., administrátor farnosti

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby, nešpory, modlitby a svátosti smíření v chrámech farnosti na Strahově.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*