Ohlášky

BOHOSLUŽBY

V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NA STRAHOVĚ

Neděle

14.4.

Květná neděle
10:00    Za † spolubratry, rodiče a dobrodince

Pontifikální mše sv., při které budou svěceny ratolesti. Začne průvodem od kostela sv. Rocha na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (pašije podle sv. Lukáše)

18:00    Za farníky

Slavná mše sv. na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (pašije podle sv. Lukáše)

Pondělí

15.4.

Pondělí Svatého týdne
18:00
Úterý

16.4.

Úterý Svatého týdne
18:00    Za † Edvarda Jíru

20:00    Křížová cesta na Petříně

Středa

17.4.

Středa Svatého týdne
18:00
Čtvrtek

18.4.

Zelený Čtvrtek
18:00    Pontifikální mše sv. na památku Večeře Páně s mytím nohou, po ní přenesení Nejsvětější Svátosti do Getsemanské zahrady

20:00 Adorace v Getsemanské zahradě

Pátek

19.4.

Velký pátek
06:00    Liturgia Tenebrarum (modlitba s lamentacemi a ranní chvály)

15:00    Pontifikální obřady na památku umučení Páně (chorální pašije podle sv. Jana)
Sbírka na potřeby křesťanů ve Svaté zemi

21:00    Průvod od baziliky, Křížová cesta na Petříně

Sobota

20.4.

Bílá sobota
06:00    Liturgia Tenebrarum (modlitba s lamentacemi a ranní chvály)

20:30    Pontifikální obřady Velikonoční vigilie a mše sv.

Neděle

21.4.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod Velikonoční
10:00    Pontifikální mše sv. s žehnáním pokrmů
Za zemřelé spolubratry a dobrodince

18:00    Slavná mše sv.
Za farníky

 

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude bazilika otevřena nepřetržitě od 9:00 do 21:00 hodin pro soukromou adoraci.

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby, nešpory, modlitby a svátosti smíření v chrámech farnosti na Strahově.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*