Ohlášky

BOHOSLUŽBY

V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NA STRAHOVĚ

Neděle

25.8.

21. neděle v mezidobí
10:00  Za † spolubratry a dobrodince

18:00  Za farníky

Pondělí

26.8.

Pondělí 21. týdne v mezidobí
18:00  Za † Josefa Grimmla a duše v očistci
Úterý

27.8.

Památka sv. Moniky, matky sv. Augustina
18:00  Za † Růženu a Josefa Nečasovy a Boží požehnání pro živé členy rodiny
Středa

28.8.

Slavnost sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
18:00  Za dar zdraví pro manžela a celou rodinu
Čtvrtek

29.8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele
18:00  Na dobrý úmysl
Pátek

30.8.

Památka bl. Bronislavy,
panny premonstrátského řádu
18:00  Na poděkování za život Vojty Orla a za Boží požehnání pro jeho dobrodince
Sobota

31.8.

Sobotní památka Panny Marie
18:00  Za rodinu Peškovu a Mariskovu
Neděle

1.9.

22. neděle v mezidobí
10:00  Za † spolubratry a dobrodince

18:00  Za farníky

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby, nešpory, modlitby a svátosti smíření v chrámech farnosti na Strahově.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*