Ohlášky

BOHOSLUŽBY

V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NA STRAHOVĚ

Neděle

8.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
10:00 Za † spolubratry a dobrodince

18:00 Za farníky

Pondělí

9.12.

Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
18:00 Za rodiče, prarodiče a živé a † z celého rodu

Úterý

10.12.

Úterý 2. týdne
06:00

18:00 Za terciáře a kněze 1. řádu

Středa

11.12.

Středa 2. týdne

nebo: sv. Damasa I, papeže

18:00 Za Theu Pištěkovou a její rodiče

Čtvrtek

12.12.

Čtvrtek 2. týdne

nebo: Panny Marie z Guadalupe

06:00

18:00 Za † babičku Vlastu Lorkovou, za Boží požehnání pro Filípka a celou rodinu

Pátek

13.12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice
18:00 Za † Adama Laška a duše v očistci a
za † maminku Janu

Sobota

14.12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18:00 Za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Sebastiánka, Pavla, Markétu a jejich rodiče

Neděle

15.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
10:00 Za † spolubratry a dobrodince

18:00 Za farníky

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby, nešpory, modlitby a svátosti smíření v chrámech farnosti na Strahově.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*