Farnost Strahov

Farní zprávy

Zpravodaj farnosti Strahov

 

Farní zprávy Vám přináší přehled farních aktivit, mimořádných bohoslužeb a aktuálních akcí ve strahovské farnosti i o činnosti Farní charity Strahov. Farní zprávy si můžete stáhnout a jsou volně šiřitelné a také jsou k dostání v tištěné podobě v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

 

 

 

Farní zprávy září 2017

Farní zprávy září 2017

Farní zprávy září 2017
Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy červen 2017
Farní zprávy – květen 2017

Farní zprávy – květen 2017

Farní zprávy květen 2017