Velikonoční farní výlet

V sobotu 22. dubna pořádá strahovská farnost velikonoční výlet Hájemství zelené. Výlet začíná mší svatou v 9:30 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích. Doprava farníků do Zdic je individuální. Po mši svaté se všichni zúčastnění přesunou k místní Městské sportovní hale, kde je výchozí místo pěšího výletu. Celkem má trasa výletu 11 kilometrů, vede krásnou přírodou s výhledem na Brdy. Výlet  končí zase ve Zdicích, kde se mohou všichni zúčastnění občerstvit. Cesta do Prahy ze Zdic je zase individuální. Těšíme se na Vaši hojnou účast.