Udílení svátosti biřmování

V neděli 11. června – v den Slavnosti Nejsvětější Trojice – při dopolední mši sv. v 10 hodin ve strahovské bazilice udělí opat strahovský Michael Josef Pojezdný, O. Praem. pěti mladým farníkům svátost biřmování.

Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby zváni do strahovské Saly terreny na společné setkání spojené s pohoštěním.