Výročí u kapucínů

Ve středu 7. června je výroční den posvěcení kostela Narození Páně v LoretěV den výročí bude v 18 hodin v kostele sloužena slavná mše svatá.

K vysvěcení došlo 7. 6. 1737, ale práce v interiéru pokračovaly až dokonce r. 1738.  Staviteli byli významní architekti z rodu Dientzenhoferů. Starší Kryštof započal dvoufázovou přestavbu kostela a navrhl západní průčelí celého komplexu, které po jeho smrti r. 1722 dokončil s drobnými úpravami jeho syn Kilián Ignác (je také autorem řešení terasy s balustrádami před průčelím). Kryštofův nevlastní syn J. J. Aichbauer dokončil r. 1735 závěrečnou přestavbu kostela, kterou financovala (stejně jako většinu vnitřního vybavení) Marie Markéta hraběnka Waldsteinová, roz. Czernínová z Chudenic.

V pátek 16. června je výroční den posvěcení klášterního kostela Panny Marie Královny andělůV den výročí bude v 18 hodin v kostele sloužena slavná mše svatá.

Kostel byl vybudován v letech 1600–1602 a vysvěcen 16.6.1602.  Jeho stavbu osobně řídil sv. Vavřinec z Brindisi, jenž stál v čele prvních dvanácti řeholníků, když v r. 1599 dorazili z Itálie do Prahy. Hlavní oltář, vztyčen roku 1735, ve svém středu nese obraz Zjevení sv. Františka Serafínského, který roku 1602 namaloval italský malíř, kapucín Paolo Piazza, žák Palma il Giovanne. Oltář Panny Marie Rottenburské byl pořízen v letech 1680–90. Ve středové nice je gotická socha milostné Madony, která je v kostele uctívána téměř od jeho založení. Koule ve vnějším zdivu kostela jsou upomínkou na pohnutou historii stavby v letech 1741–42 a 1757, kdy byl klášter silně poškozen při obléhání Prahy. Kostel je znám i díky unikátnímu souboru barokního Betléma, sestávajícího ze zhruba 45 plastik v životní velikosti.