Aktuality z farnosti

Ohlášky – 6. 6. 2021

6. 6. 2021 – Slavnost sv. Norberta

  • Dnes slavíme slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele řádu premonstrátů. Ve středu máme nezávaznou památku sv. Efréma, jáhna a učitele církveV pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.
  • V pondělí a v úterý 7. a 8. 6. budou v naší bazilice eucharistické adorace, vždy odpoledne od 15 do 16:45 hod. Adorace se budou konat v kapli sv. Norberta, přístupné budou vchodem přímo do této kaple, nikoli hlavním vchodem do kostela. Mimoto připomínáme čtvrteční pravidelnou adoraci po večerní mši svaté na kterou rovněž srdečně zveme. Modleme se za naši farnost i za náš řád.
  • Z úterka 8. 6. na středu 9. 6. budeme plynovat baziliku kvůli červotočům. Z toho důvodu středeční ranní mše svatá nebude v kostele, nýbrž v kapitulní síni sv. Heřmana Josefa. Vchod bude z nádvoří „U lva“.
  • Připomínáme pravidelný kompletář po večerní mši svaté a středeční nešpory, které se modlíme při večerní mši svaté; budeme rádi, když se tyto části modlitby církve budete modlit spolu s námi.
  • Příští neděli, tj. 13. 6., po dopolední mši svaté bude po dlouhé době farní kafe a to v klášterní sala terreně. Těšíme se na setkání.