Aktuality z farnosti

Ohlášky 11. 7. 2021

 

  • Dnes je neděle liturgického mezidobí. V úterý máme dvě nezávazné památky: sv. Jindřicha a sv. Kamila de Lellis, kněze. Ve středu v našem řádu oslavíme památku bl. Hroznaty, mučedníka našeho řádu. Na čtvrtek připadá památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, na pátek nezávazná památka Panny Marie Karmelské a na sobotu opět nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží. Příští neděle bude 16. v liturgickém mezidobí.
  • Příští neděli nás navštíví generální vikář a pomocný biskup pražský Mons. Zdeněk Wasserbauer. Bude s námi slavit nedělní eucharistii v 10:00.
  • Během prázdnin se po večerní mši svaté nemodlíme kompletář, ale nešpory při večerní mši svaté ve středu a adorace po večerní mši svaté ve čtvrtek zůstávají a jste na ně srdečně zváni.
  • Připomínám, že v rámci našeho jubilejního roku máte možnost získat plnomocné odpustky při návštěvě naší baziliky nebo kteréhokoliv kostela, kde působí premonstráti. Pokud byste měli zájem třeba během prázdnin navštívit naši baziliku se svými blízkými, můžete mi dát vědět a rád vás provedu.