Aktuality z farnosti

Poutní slavnost na Strahově 15.8.2021

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Neděle 15. 8. 2021

10:00 – pontifikální mše svatá s Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským (po mši svaté jsou farníci zváni na farní oběd do Sala Terreny na zahradě kláštera)

18:00 – mše svatá s arciopatem břevnovským Petrem Prokopem Siostrzonkem, OSB – při mši svaté zazní Missa brevis in F od Zdeňka Fibicha – strahovský chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala

 

Jste srdečně zváni!