Ohlášky 1. 5. 2022

  • Dnes slavíme 3. neděli velikonoční. Zítra, v pondělí oslavíme svátek Přenesení ostatků sv. Norberta, našeho Otce. V úterý máme svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Ve středu je u nás památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. V pátek bude nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle bude 4. velikonoční – neděle Dobrého pastýře – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
  • Od zítra do neděle probíhá týden modliteb za kněžská a řeholní povolání, který vyvrcholí čtvrtou neděli velikonoční, která je tradičně nazývána neděli Dobrého pastýře.
  • Každou neděli v době velikonoční se po večerní mši svaté modlíme tzv. Křestní nešpory s procesím ke křestnímu prameni. Chceme vás srdečně pozvat na slavení této zpívané liturgie. Nešpory také bývají online přenášeny.
  • Májové na Strahově budou vždy v pondělí, středu, pátek a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské v bazilice.

První sobotu v květnu (7. 5.) procesí a májová u sochy Panny Marie z exilu a

poslední neděli v květnu (29. 5.) – nešpory v 19:30 – v závěru nešpor

mariánské litanie v provedení Vladimíra Roubala, sboru a instrumentalistů.

  • V sobotu 14. 5. pořádáme pro farníky a zájemce pouť na Velehrad vlakem. Odjezd vlakem z Hl. nádraží v Praze do Starého Města 6:42. Ze Starého Města půjdeme pěšky na Velehrad (asi 4 km). V bazilice na Velehradě bude mše svatá a prohlídka. Pak společný oběd, dle času možnost návštěvy skanzenu Modrá a návrat domů. Cena dopravy 500 Kč na osobu. Zájemci ať se do 12. května hlásí P. Mikulášovi v sakristii nebo na webu farnosti elektronicky.