Ohlášky 8. 5. 2022

  • Dnes slavíme 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Ve čtvrtek je v naší arcidiecézi svátek Posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V pátek bude nezávazná památka Panny Marie Fatimské. V sobotu máme svátek sv. Matěje, apoštola a příští neděle bude 5. velikonoční.
  • Ve čtvrtek je v katedrále v 18:00 mše svatá při příležitosti svátku posvěcení katedrály, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka.
  • Každou neděli v době velikonoční se po večerní mši svaté modlíme tzv. Křestní nešpory s procesím ke křestnímu prameni. Chceme vás srdečně pozvat na slavení této zpívané liturgie. Nešpory také bývají online přenášeny.
  • Májové na Strahově budou vždy v pondělí, středu, pátek a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské v bazilice. Poslední neděli v květnu (29. 5.) v 19:30 jste zváni na mariánské litanie v provedení Vladimíra Roubala, sboru a instrumentalistů.
  • Tuto sobotu 14. 5. pořádáme pro farníky a zájemce pouť na Velehrad vlakem. Odjezd vlakem z Hl. nádraží v Praze do Starého Města 6:42. Ze Starého Města půjdeme pěšky na Velehrad (asi 4 km). V bazilice na Velehradě bude mše svatá a prohlídka. Pak společný oběd, dle času možnost návštěvy skanzenu Modrá a návrat domů. Odjezd zpátky v 17:32 ze St. Města do Prahy. Zájemci ať se do 12. května hlásí P. Mikulášovi nebo na webu farnosti elektronicky. Jízdenky si kupuje každý sám. (Doporučujeme rezervaci na vagon 366 od místenky 101 níž, abychom byli co nejvíce pohromadě.)