Zveme ke slavení Svatodušní vigilie

O slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše svatá v 7:15 a v 18:00 bude pontifikální mše svatá celebrovaná opatem Danielem Petrem Janáčkem, O. Praem.

Od pátku 27. 5. začíná novéna k Duchu Svatému, která bude vždy na začátku večerní mše svaté, tedy v 18:00.

V sobotu 4. 6. jste zváni na Svatodušní vigilii ve 20:30 do baziliky. Po modlitbě komunity budeme s mládeží  z Dejvic a našimi biřmovanci prožívat další čas modlitby a vzývání Ducha Svatého. Během této večerní modlitby s mládeži a biřmovanci bude možnost přistoupit ke svátostí smíření.

V neděli 5. 6. o slavnosti Seslání Ducha Svatého příjmou naši biřmovanci svátost biřmování při dopolední mši svaté v 10:00 z rukou pana opata Daniela. Po mši svaté bude pohoštění pro farníky, biřmovance a jejich blízké – farní den.

V pondělí 6. 6. jste zváni na mši svatou v 10:00, kterou bude celebrovat pan opat Daniel a večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat P. Mikuláš, administrátor farnosti. Při večerní mši svaté zazní Mariazellmesse od Jozefa Haydna v provedení chrámového sboru pod vedením Vladimíra Roubala.