Ohlášky 12.6.2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

  • Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Při dnešní večerní mši zazní hudba renesančních mistrů Giovanni Piera Luigi da Palestriny a Carla Gesualda da Venosi v podání sboru Amici musicae antiquae. Srdečně zveme. V pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, v úterý máme v řádu den modliteb za zemřelé bratry, příbuzné a dobrodince naší kanonie, ve středu je památka sv. Víta, mučedníka. Ve čtvrtek máme slavnost Těla a krve Páně, večerní mše svatá na Strahově nebude, všichni jsme zváni na mši svatou do katedrály a po ní do eucharistického průvodu po Hradčanském náměstí. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.
  • Důležité upozornění! Z důvodu plynování kostela proti červotočům bude bazilika od středy do pátku uzavřena. Bohoslužby se budou konat v konventní kapli, dostanete se tam přes vrátnici nedaleko restaurace Peklo. Ještě jednou připomínám, že čtvrteční večerní mše svatá bude jen v katedrále!
  • Chceme velice poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci a jakkoli pomáhali při průběhu farního oběda a Noci kostelů. Moc si toho vážíme!
  • Pan farář už dopředu zve 26. 6. po dopolední mši svaté děti na zmrzlinu a dospělé na číši vína u příležitosti konce školního roku.