Ohlášky 19.06.2022

  • Dnes máme 12. neděli v mezidobí. V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a ve středu památka sv. Paulína Nolánského, biskupa, večerní mše svatá bude už ovšem z následující slavnosti Narození Jana Křtitele. V pátek je opět slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí.
  • Pan farář zve příští neděli 26. 6. po dopolední mši svaté děti na zmrzlinu a dospělé na číši vína u příležitosti konce školního roku.
  • Chceme už dopředu pozvat na večerní mši svatou o slavnosti svatých Petra a Pavla 29.6., sbor Amici musicae antiquae spolu se sólisty při ní provede Missu papae Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestriny.