Zpěvy Amici musicae antiquae dne 29.6.2022 v 18 hod.

Basilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

středa 29. června 2022 v 18 hod.

Hudební doprovod ke mši svaté:

 

G.P. da Palestrina:

Missa Papae Marcelli

Tu es Petrus 

Veronika Vojířová – soprán

Michaela Králová – alt

Ondřej Holub – tenor

Jakub Koś – tenor

Štěpán Pokorný – bas

Amici musicae antiquae

dirigent Jaroslav Orel