Ohlášky 15. 1. 2022

  • Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanských církví, ve čtvrtek se budeme modlit Officium defunctorum a ranní mše bude zádušní za krále Vladislava II., zakladatele strahovského kláštera, v pátek bude nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a v sobotu oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Příští neděle bude 3. v mezidobí, neděle Božího slova.
  • (jen dopoledne) Po této mši svaté můžete ještě před kostelem přispět do Tříkrálové sbírky. Bůh vám odplať vaši štědrost a koledníkům díky za ochotu pomoci!
  • Pamatujme ve svých modlitbách na jednotu křesťanů.
  • Příští neděle, neděle Božího slova, nás chce znovu upozornit na dar Písma svatého, ale i na úkol číst Slovo Boží, rozjímat a věřit mu a měnit se podle čteného. Neznat Písmo znamená neznat Krista! Při dopolední mši svaté bude požehnání všem, kteří při liturgii čtou Boží slovo.