Setkání evropských biskupů – Strahov

Do hlavního města ČR se ve dnech 5.-12. února sjedou delegace biskupských konferencí jednotlivých zemí Evropy a další zástupci církve.

V neděli 5. února 2023 bude v naší bazilice večerní mše svatá s nešporami v 19:00, kterou bude zahájeno setkání delegací biskupských konferencí Evropy. Jste na tuto mši svatou zváni. Mše svatá v 18:00 nebude.

Dopolední mše svatá bude v obvyklém čase v 10:00.

Více zde: