Ohlášky 22. 1. 2023

  • Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí, neděli Božího slova. V úterý bude památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola, končí týden modliteb za jednotu křesťanských církví, ve čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, v pátek bude nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny, zakladatelky řádu sester Voršilek a v sobotu oslavíme památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 4. v mezidobí.
  • V naší farnosti, bude-li zájem, proběhne opět příprava k přijetí svátosti biřmování. Zájemci se, prosím, hlaste u některého z kněží nebo v sakristii.
  • Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojují do služby slova Božího – lektorům, zpěvákům, účastníkům biblických hodin či jakkoli jinak. Pokud byste chtěli i finančně přispět na biblický apoštolát, vzadu v kostele najdete složenky.
  • Z iniciativy pana arcibiskupa Jana Graubnera vzniká v naší arcidiecézi eucharistické společenství nazvané „Eucharistická hodina“ do kterého se můžete přihlásit. Toto společenství je organizačně svěřeno nám premonstrátům na Strahově i vzhledem k odkazu našeho Otce sv. Norberta, jehož úcta k eucharistii byla známá a monstrance je jeho typickým atributem. Členové tohoto společenství mají alespoň jednou měsíčně půl hodiny adorovat eucharistii (což se u nás děje každý čtvrtek po mši svaté). Bude za ně také pravidelně sloužená mše svatá vždy první čtvrtek v měsíci. Bližší informace jsou na webu farnosti, případně se obraťte na P. Mikuláše. Vzadu si můžete rozebrat dopis arcibiskupa, kde je vysvětleno o co se jedná.
  • Pamatujme ve svých modlitbách na jednotu křesťanů a na druhé kolo prezidentských voleb.
  • Dopředu oznamujeme, že v neděli 5. února bude večerní mše svatá posunutá na 19 hodin. Budou ji slavit biskupové z celé Evropy a zúčastní se delegáti evropských biskupských konferencí v rámci setkání o synodalitě. Při mši svaté se také pomodlíme nešpory.