Mikulášská besídka 2017

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti.

Vyfotil pan Milan Kvíz.

Společenský večer farnosti 2017

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.

Biřmování 2017

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.

« z 3 »