Svátost biřmování 5. 6. 2022

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Praha – Strahov