Farnost

Římskokatolická farnost u baziliky

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Arcidiecéze pražská, I. pražský vikariát

Farní úřad:

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 220 517 208, +420 777 742 164
IČ: 70100594

Farní charita Strahov:

charita-logoIng. Jiří Žák
ředitel
Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1
Tel.: 608 703 250
e-mail: info@charita-strahov.cz
www.charita-strahov.cz

 

Na území farnosti leží následující kostely:

Farní Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Kostel Narození Páně, Loreta

Kostel Panny Marie Královny andělů, Panny Marie Andělské, u kapucínů

Kostel Sv. Rocha (v tomto kostele nejsou slouženy pravidelné bohoslužby)


 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 – Hradčany, 118 00  strahov
tel.: +420 220 517 208, +420 777 742 164

Farář a rektor:    

P. Dr. Mgr. Hugo Zikmund, O. Præm.
předseda pastorační rady a ekonomické rady farnosti
e-mail: knez@farnoststrahov.cz

Trvalý jáhen:

Zikmund David Šrom, O. Præm.
místopředseda pastorační rady farnosti

Katecheta:

Bc. et Bc. Pavel Vrabec

Pravidelné bohoslužby:

Pondělí až pátek 18:00 hod.
Sobota 18:00 hod.
Neděle 10:00 hod., 18:00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

První pátek v měsíci v 17.30 hodin před začátkem  mše sv. nebo po mši sv., popřípadě na požádání.

Modlitba nešpor:

Nešpory při mši svaté každou středu od 18.00 hodin.

 


Poutní kostel narození Páně (Loreta)

Loretánské náměstí 99/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany Loreta
tel.: +420 737 571 158

Rektor kostela a kvardián:

P. Mgr. Dismas Michael Tomaštík, OFM.Cap.
email: dismas@volny.cz

Pravidelné bohoslužby:

Sobota 07:30 hod. v Loretánské kapli (Santa Case)
Neděle 18:00 hod. v kostele Narození Páně

Od dubna do října vždy první sobotu v měsíci se od 18:00 hod. konají v kostele Narození Páně poutní mše svaté, na které navazuje modlitba loretánských litanií v ambitu Lorety.

 


Klášterní kostel Panny Marie Královny Andělů

Loretánské náměstí 99/6, 118 00  Praha 1 – Hradčany andel
tel.: +420 737 571 158

Rektor kostela a kvardián:

P. Mgr. Dismas Michael Tomaštík, OFM.Cap.
email: dismas@volny.cz

Pravidelné bohoslužby:

Pondělí až pátek 18:00 hod.
Sobota 18:00 hod.
Neděle 08:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

Před mší svatou v pondělí až pátek od 17.20 do 17.50 hodin a v neděli od 8.00 do 8.20 hodin, popřípadě po mši svaté.

Modlitba nešpor:

Nešpory se u kapucínů konají po mši svaté ve dnech pondělí až pátek.

Lectio divina:

Lectio divina (rozjímání nad nedělními liturgickými texty) se koná každé úterý po nešporách, kromě prvního úterý v měsíci, kdy je mše pro mládež v 19:30 hod. v klášteře. Jste srdečně zváni.