Farnost

Římskokatolická farnost u baziliky

Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Arcidiecéze pražská, I. pražský vikariát

Farní úřad:

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 220 517 208, +420  602 124 253, +420 777 742 164
IČ: 70100594

Farní charita Strahov:

Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 608 703 250
IČ: 73635154
www.charita-strahov.cz

Na území farnosti leží následující kostely:

Farní Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Kostel Narození Páně, Loreta

Kostel Panny Marie Královny andělů, Panny Marie Andělské, u kapucínů

Kostel Sv. Rocha (v tomto kostele nejsou slouženy pravidelné bohoslužby)


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 – Hradčany, 118 00  strahov
tel.: +420 220 517 208, +420 602 124 253,  +420 777 742 164

Administrátor a rektor:    

P. ThLic Norbert František Vehovský, Ph.D., O. Præm.
předseda pastorační rady a ekonomické rady farnosti
e-mail: knez@farnoststrahov.cz

Katecheta:

Bc. et Bc. Pavel Vrabec

Pravidelné bohoslužby:

Pondělí až pátek 18:00 hod.
Sobota 18:00 hod.
Neděle 10:00 hod., 18:00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

První pátek v měsíci v 17:30 hodin před začátkem  mše sv. nebo po mši sv., popřípadě na požádání.

Modlitba nešpor:

Nešpory při mši svaté každou středu od 18:00 hodin.


Klášterní kostel narození Páně (Loreta)

Loretánské náměstí 99/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany Loreta
tel.: +420 737 571 158

Rektor kostela:

br. Bonaventura Jiří Štivar, OFM.Cap.
email: bonykap@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:

Sobota není
Neděle 19:00 hod.

Klášterní kostel Panny Marie Královny Andělů

Loretánské náměstí 99/6, 118 00  Praha 1 – Hradčany andel
tel.: +420 605 732 285

Rektor kostela:

br. Bonaventura Jiří Štivar, OFM.Cap.
email: bonykap@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:

Pondělí až pátek 17:00 hod.
Sobota není
Neděle 08:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

Před mší svatou v pondělí až pátek od 16:20 do 16:50 hodin a v neděli od 8:00 do 8:20 hodin, popřípadě po mši svaté.

Modlitba nešpor:

Nešpory se u kapucínů konají po mši svaté ve dnech pondělí až pátek.