Fotogalerie

Galerie prostor baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěna jako třílodní románská basilika dlouhá 56 m a 22 metrů s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože po požáru v roce 1258 byla goticky přestavěna. Plochý dřevěný strop nahradila klenba a k severní boční lodi byla přistavěna kaple sv. Voršily.
Po vyplenění husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. Loheliův nástupce, opat Questenberg, nechal basiliku směrem k západu prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi byla za něj přistavěna kaple Panny Marie Pasovské.
V roce 1742 byla bazilika znovu poničena, a to za francouzského bombardování Prahy. Pod vedením italského architekta A. Luraga následovala barokní úprava stavby, jejíž výsledkem je v podstatě dnešní podoba basiliky.

 

 


 

Galerie z aktivit farnosti

 

I. svaté příjímání 25. června 2023

Moc intenzivní a milé chvíle pro naši farnost, kdy jsme spolu s našimi prvokomunikanty prožili slavnost prvního svatého přijímání. Okamžik,

9. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 18. září 2022 se konal již 9. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla. Foto zde  

Svátost biřmování 5. 6. 2022

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den,
https://farnoststrahov.cz/foto/Farni_Silvestr_2022/index.html

Farní Silvestr 2022

Foto zde

Zpěv koled na svátek sv. Štěpána

Na svátek sv. Štěpána 26. prosince 2019 si farníci při farním kafi při bohaté nadílce cukroví, různých slaných dobrot (zejména

Mikuláš 2019

Dne 8. prosince 2019 se konala tradiční Mikulášská besídka. Autorem fotografií je bratr Václav Kittel.

Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou

Dne 12.10.2019 se farníci naší farnosti vypravili na pouť do Svatého Jana pod Skalou. Po mši svaté v poutním kostele

6. ročník Memoriálu Vojty Orla

Dne 22.9.2019 se konal již 6. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla. Tentokrát nám na rozdíl od předchozích dvou ročníků přálo

Mikulášská besídka 2018

Dne 2. prosince 2018 se konala tradiční mikulášská besídka.     Autorem fotografií je p. Kristián Bergmann.  Autorem videa je

5. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 23. září 2018 se konal již 5. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla.

Mikulášská besídka 2017

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti. Vyfotil pan Milan

Společenský večer farnosti 2017

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.

Biřmování 2017

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.  

Masopust 2017

V roce 2017 se poprvé uskutečnil ve farnosti Strahov ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust.

Mikuláš 2016