Svátosti

 

LodKaždá svátost je znamením nezištné lásky Ježíše Krista vůči člověku. Z vlastní podstaty se tedy jedná o službu církve bez nutnosti jakékoli platby.

Současně je třeba brát na vědomí, že mnohdy se vyskytují související náklady farnosti na potřebný provoz a údržbu kostela, květinovou výzdobu, energie, úklid a pohonné hmoty. Někteří zúčastnění lidé patří mezi dobrovolníky, kteří svou službu ve farnosti konají při svém stálém zaměstnání a v čase spolupráce si musejí vzít neplacené volno či dovolenou. Uvítáme tedy Váš dar v libovolné výši, který uvedené skutečnosti zohlední a přispěje ke kompenzaci vzniklých nákladů.

Tento dar však v žádném případě není podmínkou žádosti o službu církve.

 

 

Křest

Výraz „křtěte“ v původním textu evangelia znamená „omývejte“. Je to obřadné omývání ve jménu Trojjediného Boha. Naše „křtěte“ vyjadřuje účinek tohoto omývání – zapojení do Krista.

Svatba

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný...

Pomazání

Ježíš myslel na trpící, a proto ustanovil zvláštní svátost – pomazání nemocných. Účelem tohoto svátostného znamení bylo posvětit utrpení věřících, očistit je od hříchu, a kdyby to bylo k prospěchu jejich duše.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*