Aktivity

Farní aktivity

aktivity farní kafe

 

Farní kafe patří mezi oblíbené aktivity a je dobrou příležitostí ke společnému setkání farníků v krásných prostorách strahovského kláštera. Koná se vždy první neděli v měsíci po dopolední mši svaté v 10:00.

 

 

 

Biblické hodiny: středa v 19:00 jednou za čtrnáct dní ve farní klubovně (Pohořelec 23). Vede je P. Gorazd (608247522 nebo e-mail: gorazd@centrum.cz

Setkání katechumenů: Příprava na křest dospělých - úterý v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání nově pokřtěných - mystagogie: Pátek v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání biřmovanců: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš mob. 775348346)

Modlitební setkání: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš nebo P. Ambrož)

pobožnostPravidelné pobožnosti - seznam všech pobožností, které se konají v chrámech farnosti v průběhu celého roku.

Společná modlitba růžence

Litanie k Panně Marii

Litanie k Božskému Srdci Páně

Mše svatá pro mládež

Modlitba nešpor

Příležitost ke svátosti smíření, atd.