Ekonomická rada

Je pomocným orgánem faráře a jejím úkolem je dohlížet a starat se o to, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Ekonomická rada farnosti se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. Zdroje příjmů mohou být: sbírky, dary fyzických a právnických osob, pronájem, případné podnikání, příspěvky městského úřadu a státní příspěvky, příspěvky arcibiskupství, prodej, dědictví a odkazy.

Členové:

P. Mikuláš Selvek, O. Praem., předseda

P. Gorazd František Krušina, O. Praem., farní vikář

Klára Vránová

Tomáš Vanc