Aktuality

Ohlášky 7. 8. 2022

Dnes máme 19. neděli v mezidobí. Zítra je památka sv. Dominika, kněze, v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,

Svátost biřmování 5. 6. 2022 fotogalerie

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den,

Zpěvy Amici musicae antiquae dne 29.6.2022 v 18 hod.

Basilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově středa 29. června 2022 v 18 hod. Hudební doprovod ke mši svaté:   G.P.

Ohlášky 5. 6. 2022

Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého – poslední den velikonoční doby. Zítra, v pondělí máme v našem řádu slavnost Sv. Norberta,

Ohlášky 28. 5. 2022

Dnes večer v 19.30 jste zváni na májovou, při které zazní Loretánské litanie Bohuslava Matěje Černohorského v provedení chrámového sboru

Zveme ke slavení Svatodušní vigilie

O slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše svatá v 7:15 a v 18:00 bude pontifikální mše svatá celebrovaná opatem Danielem Petrem

Podpora Ukrajiny

Ohlášky 6. 2. 2022

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý jsou dvě nezávazné památky – sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny, Bakhity,

Ohlášky 30. 1. 2022

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Jana Boska, kněze. Ve středu máme slavnost

Ohlášky 23. 1. 2022

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V

Ohlášky 16. 1. 2022

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra je památka sv. Antonína, opata. V úterý památka Panny Marie, Matky jednoty

Ohlášky 9. 1. 2022

Dnes je svátek Křtu Páně. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. V pátek je památka

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc

4. neděle adventní – mše sv. v 9.00

Tuto neděli 4. dventní 19. 12. bude mše svatá již v 9:00 a večerní nebude, protože ČT připravuje přímý přenos

Ohlášky 12. 12. 2021

Dnes je 3. neděle adventní. Zítra je památka sv. Lucie, panny a mučednice. V úterý máme památku sv. Jana od

Ohlášky 5. 12. 2021

Dnes je 2. neděle adventní. Zítra je nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa. V úterý máme památku sv. Ambrože, biskupa a

Adventní slovo kardinála Dominika Duky

Adventní pastýřské slovo (prosím o přečtení či seznámení na první adventní neděli tohoto roku tj. 28. 11.) Sestry a bratři

Roráty na Strahově

Zveme vás na rorátní mše svaté během adventní doby vždy ve středu a v sobotu v 5:45. Je to mše

Ohlášky – 1. advent – 28.11.2021

Dnes je 1. neděle adventní, začíná nový církevní rok, cyklus C. V úterý máme svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve středu

Ohlášky 21. 11. 2021

Dnes je poslední neděle v mezidobí, slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. V pondělí je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky muzikantů

Milostivé léto – akce Charity

Arcidiecézní charita Praha Bulletin listopad 2021 Milí přátelé, na konci října nabyla účinnosti novela exekučního řádu, kterou se rozběhlo tzv.

Ohlášky 14. 11. 2021

Dnes je 33. neděle v mezidobí. V pondělí máme nezávaznou památku sv. Alberta velikého, biskupa a učitele církve. V úterý dvě nezávazné

Ohlášky 7. 11. 2021

Dnes je 32. neděle v mezidobí. V pondělí máme svátek Všech svatých řádu premonstrátů a všech svatých řeholních kanovníků. V úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Ve

Možnost získání odpustků během listopadu

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen

Bohoslužby 1. a 2. 11. 2021

1.11. – Slavnost Všech svatých 7:15 mše svatá 18:00  – při této mši zazní Missa aulica in C – chrámový

Ohlášky 31. 10. 2021

Dnes je 31. neděle v mezidobí. V pondělí máme slavnost Všech svatých, v úterý pak Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Ve středu

Ohlášky 24. 10. 2021

Dnes je 30. neděle v mezidobí, neděle misijní. Sbírka této mše bude odevzdána na papežská misijní díla. Pán Bůh odplať vaši štědrost! V úterý je

Ohlášky 17. 10. 2021

Dnes je 29. neděle v mezidobí. Zítra je svátek sv. Lukáše, evangelisty. V úterý máme nezávaznou památku sv. Jana de Brebeufa

Aktuální program farních aktivit 2021/2022

Biblické hodiny: Středa v 19:00 jednou za čtrnáct dní ve farní klubovně (Pohořelec 23). Vede je P. Gorazd (mob. 608247522

Ohlášky 10. 10. 2021

Dnes je 28. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže. V úterý máme nezávaznou památku

Ohlášky 3. 10. 2021

Dnes je 27. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je památka sv. Františka z Assisi. V úterý máme nezávaznou památku sv.

Pomoc postiženým tornádem na Jižní Moravě

Diecézní charita Brno https://dchb.charita.cz https://dchb.charita.cz/res/archive/005/000713_04_015114.png?seek=1624615689

Nabídka pracovních míst v klášteře na Strahově

Do nově otevřených provozoven hotelu a restaurace v areálu Strahovského kláštera hledáme spolehlivé zaměstnance na pozice: – recepční (nutnost znalosti

Biblické hodiny online

BIBLICKÉ HODINY ONLINE vždy ve středu od 20:00 Pro online spojení pište na e-mail: gorazd@centrum.cz Napište včas, aby vám P.

Rok sv. Josefa

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef

Plnomocné odpustky během jubilejního roku – 900 let řádu

Dekret o plnomocných odpustcích během jubilejního roku (900 let premonstrátského řádu) Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka

Poděkování za dary na nové zvony

Poděkování patří všem, kteří svým darem přispěli na nové zvony pro strahovskou baziliku. Zvony byly posvěceny v sobotu 28. listopadu

Zdravice P. Mikuláše, nového duchovního správce

Milí bratři a sestry, v neděli 28. června jsem si připomněl 18 let mého kněžského svěcení a zároveň jsem se

Plynování baziliky – 14.-15.5.2020

Ve dnech 14. a 15. 5. proběhne v naší bazilice plynování proti červotočům. Z toho důvodu budou mše svaté ve

Ohlášky – 5. neděle velikonoční

10.5.2020 – 5. neděle velikonoční Dnes je 5. neděle velikonoční. V úterý oslavíme svátek posvěcení pražské katedrály, ve středu máme

Obnovení veřejných bohoslužeb na Strahově od pondělí 11.5.2020

Řád bohoslužeb 11.5.-7.6.2020 Milí farníci, od pondělí 11.5.2020 jsou při dodržení předepsaných opatření opět dovoleny veřejné bohoslužby. Až do úplného

Výzva k podpoře

Výzva k podpoře Dvomi•Art, která vystavovala v areálu kláštera, darovala obraz na podporu dvou spřátelených farností v Ugandě (školy a

Velikonoční pondělí

Mílí farníci, děkujeme za Váš zájem a hlásíme, že na velikonoční pondělí bude mše svatá jako na Boží hod, tedy

Požehnané Velikonoce!

Sestry a bratři, milí farníci, přejeme požehnané Velikonoce! Po dobu nouzových opatření Vás zveme k účasti na liturgii alespoň elektronicky.

Svíčky do oken – Vzkříšení

Milí farníci, uvádíme výzvu pana biskupa Wasserbauera:   Vážení a milí spolubratři, na základě přání otce arcibiskupa vyzvěte, prosím, své

Farní kafe – Květná neděle

Farní kafe na Květnou neděli měla na starosti rodina Boháčových. Vzhledem k situaci odpadlo, tak alespoň náhrada na povzbuzení. br.

Přenosy bohoslužeb

Sestry a bratři, milí farníci, v aktualitách je Vám k dispozici rozpis přenosů bohoslužeb ze Strahova. Velikonoční vigilii bude přenášet

Vyjádření k současné epidemické situaci – zrušení bohoslužeb

Sestry a bratři, milí farníci, s ohledem na současnou epidemickou situaci v naší zemi přistupujeme k následujícím opatřením: Zrušení bohoslužeb

Farní ohlášky – možnost zasílání e-mailem

Milí farníci, kdo byste měli zájem dostávat ohlášky elektronicky, napište, prosím, na adresu: gorazd@centrum.cz. br. Gorazd

Zpěv koled na svátek sv. Štěpána

Na svátek sv. Štěpána 26. prosince 2019 si farníci při farním kafi při bohaté nadílce cukroví, různých slaných dobrot (zejména

Mikuláš 2019

Dne 8. prosince 2019 se konala tradiční Mikulášská besídka. Autorem fotografií je bratr Václav Kittel.

Farní zprávy Vánoce 2019

FA_listy_12_2019_web

Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou

Dne 12.10.2019 se farníci naší farnosti vypravili na pouť do Svatého Jana pod Skalou. Po mši svaté v poutním kostele

6. ročník Memoriálu Vojty Orla

Dne 22.9.2019 se konal již 6. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla. Tentokrát nám na rozdíl od předchozích dvou ročníků přálo

Zasedání farní rady – září 2019

Zasedání farní rady Pondělí 9. 9. v 19 hodin na faře (Pohořelec 23) Jsou zvání i farníci, kteří by rádi

Školní rok 2019/2020

Milí farníci, prázdniny už jsou z poloviny za námi a rádi bychom se společně s Vámi zamysleli, jaké programy bychom

Farní zprávy červen 2019

FA_listy_6_2019_web

Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Srdečně vás zveme na první Noc kostelů v naší bazilice, kde jsme pro vás připravili následující bohatý program: 18:00 –

Setkání farní rady – 25.3. v 19:00

V pondělí 25.3.2019 proběhne v 19 hodin na faře (Pohořelec 23) zasedání pastorační rady farnosti.

Mikulášská besídka 2018

Dne 2. prosince 2018 se konala tradiční mikulášská besídka.     Autorem fotografií je p. Kristián Bergmann.  Autorem videa je

5. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 23. září 2018 se konal již 5. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla.

Velikonoční přání

O velikonoční vigilii bude jáhen ve starobylém chvalozpěvu Exultet mimo jiné zpívat: „Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil

Farní zprávy březen 2018

Farní zprávy březen 2018

Změna času bohoslužeb u kapucínů

S účinností od 1. března se mění čas začátku bohoslužeb v klášterním kostele Panny Marie Andělské bratří kapucínů na Hradčanech tak,

Farní zprávy únor 2018

Farní zprávy únor 2018

Jednání Pastorační rady Strahov

V pondělí 15. ledna se po večerní mši sv. v sakristii strahovské baziliky uskuteční první letošní jednání Pastorační rady Strahov.

Mikulášská besídka 2017

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti. Vyfotil pan Milan

Společenský večer farnosti 2017

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.

Farní zprávy Vánoce 2017

Farní zprávy Vánoce 2017

Udílení služby akolytátu

První neděli adventní, která letošní rok připadá na 3. prosince 2017, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie sloužit ranní mši

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově dušičky)

Vzpomínka na všechny zemřelé je zvláštní den, kdy nejde o obdarování nás samých, ale těch, které si připomínáme. Je to

Společenský večer farnosti Strahov 2017

Jste srdečně zváni na společenské setkání strahovské farnosti, kterým se rozloučíme s církevním rokem. Společenský večer se uskuteční v kapucínském

Farní zprávy říjen 2017

Farní zprávy říjen 2017

Výročí a jubilea

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., si v pátek 29. září – na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a

Farní zprávy září 2017

Farní zprávy září 2017

Rozloučení s bratrem Josefem

V neděli 3. září zemřel ve spánku ve své cele bratr Josef Alojz Gabarík, kvardián (představený) Kláštera kapucínů v Praze

Memoriál Vojty Orla

Již počtvrté se koná v zahradách Kapucínského kláštera na Hradčanech Memoriál Vojty Orla, a to v neděli 24. září. Začátek

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v úterý 15. srpna 2017 od 18.00, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Biřmování 2017

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.  

Výročí u kapucínů

Ve středu 7. června je výroční den posvěcení kostela Narození Páně v Loretě. V den výročí bude v 18 hodin v

Výročí a jubilea

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., oslaví v neděli 25. června padesáté výročí svého kněžského svěcení. Narodil se

Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

V neděli 25. června při dopolední mši svaté v 10 hodin přijmou ve strahovské bazilice bratři Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem.

Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy červen 2017

Udílení svátosti biřmování

V neděli 11. června – v den Slavnosti Nejsvětější Trojice – při dopolední mši sv. v 10 hodin ve strahovské

Farní zprávy – květen 2017

Farní zprávy květen 2017

Výročí a jubilea

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem oslaví v úterý 23. května čtyřicáté výročí kněžského svěcení.  Do Královské kanonie premonstrátů v

Přání k Velikonocům

Nad křeslem pro celebranta v presbytáři naší basiliky je socha zmrtvýchvstalého Krista, který šlape na ďábla a na kostlivce. To

Velikonoční farní výlet

V sobotu 22. dubna pořádá strahovská farnost velikonoční výlet Hájemství zelené. Výlet začíná mší svatou v 9:30 hodin v kostele

Masopust 2017

V roce 2017 se poprvé uskutečnil ve farnosti Strahov ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust.

Svátost pomazání nemocných

24. března – bude při mši svaté v 18:00 hodin ve strahovské bazilice udělována svátost pomazání nemocných. Zájemci o udělení

Pletení pomlázek

Na Květnou neděli dne 9. dubna 2017 bude strahovská farnost pořádat od 14 hodin v zahradách kapucínského kláštera na Hradčanech 

Postní pouť

Na den 18. 03. 2017 je připravena postní pouť na Sv. Horu. Sraz účastníků je v 07:15 hod. před bazilikou. Zájemci se

Masopustní odpoledne

Letos poprvé uskutečníme jako farnost ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust! Celé masopustní rejdění začne v Letním refektáři kláštera

Mikuláš 2016

Modlitba za nemocné

Prosím Vás o modlitby za naše nemocné. Zvláště Vás moc, prosím, pamatujte na těžce nemocné členky naší farní rodiny: paní

Všech věrných zemřelých (Dušičky)

Ocitáme se v okamžiku, kdy je velmi těžké volit taková slova, která zbytečně nerozjitří bolest, která neprohloubí náš stesk, která neotevřou

3. Memoriál Vojty Orla

V sobotu 8. října 2016 se konal již 3. ročník Memoriálu Vojty Orla, který se i přes nepřízeň počasí podařil

Kardinál Burke

  V sobotu 15. října 2016 v 10.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově sloužit kardinál Raymond

Divadelní představení

Pan farář oznamuje, že domluvil s paní JUDr. Marií Orlovou (nám všem známou režisérkou a spisovatelkou Majdou) divadelní představení na

3. Ročník memoriálu Vojty Orla

V sobotu 8. října 2016 se od 14.00 hodin koná 3. ročník memoriálu Vojty Orla v zahradě kapucínů (vchod z