Ohlášky 1. 10. 2023

 • Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra oslavíme památku Svatých andělů strážných. Ve středu bude památka sv. Františka z Assisi, ve čtvrtek následuje nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny, v pátek opět nezávazná památka sv. Bruna, kněze a v sobotu památka závazná – Panny Marie Růžencové. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí.
 • (pouze při dopolední mši svaté!) Dnes je 1. neděle v měsíci říjnu, po mši svaté vás srdečně zveme na farní kafe.
 • Pátek a sobota tohoto týdne budou 1. v měsíci říjnu, večerní mše svaté budou tedy spojeny s tradičními pobožnostmi: v pátek výstav Nejsvětější svátosti a požehnání a v sobotu pobožnost k Panně Marii z exilu.
 • Po celý měsíc říjen se budeme před večerními mšemi kromě nedělí modlit růženec. Budeme rádi, když přijdete a zapojíte se také do předříkávání této modlitby.
 • Setkávání biřmovanců začnou od tohoto čtvrtka 5. 10. po adoraci, čili zhruba v 19:20.
 • Ještě připomínáme možnost přihlásit své děti do výuky náboženství v naší farnosti. Výuka začne po domluvě již konkrétně s rodiči, kteří přihlásili své děti.
 • Sbírka na církevní školství v pražské arcidiecezi z minulé neděle činí 10 225 Kč. Děkujeme za podporu!

Ohlášky 24. 9. 2023

 • Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý máme nezávaznou památku svatých římských mučedníků Kosmy a Damiána, ve středu památku sv. Vicence z Paula, kněze, ve čtvrtek oslavíme hlavního patrona Čech, svatého Václava, mučedníka, v pátek bude svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v sobotu bude památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.
 • Příští neděli při dopolední mši svaté oslaví své životní jubileum emeritní opat Michael, při mši svaté zazní ??? v podání našeho chrámového sboru pod taktovkou regenschoriho Vladimíra Roubala.
 • Příští neděle bude 1. v měsíci říjnu, po dopolední mši svaté vás srdečně zveme na farní kafe.
 • Ještě připomínáme (prodlouženou) možnost přihlásit své děti do výuky náboženství v naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 5. 10. bude po večerní adoraci v 19:20 setkání biřmovanců ve farní klubovně.

Ohlášky 10. 9. 2023

 • Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka Nejsvětějšího Jména Panny Marie. Ve středu památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek máme svátek Povýšení svatého kříže. V pátek bude památka Panny Marie Bolestné. V sobotu je památka sv. Ludmily, mučednice a příští neděli budeme v naší bazilice slavit slavnost posvěcení chrámu.
 • Příští neděli zveme na memoriál Vojty Orla, který se uskuteční od 14:30 v zahradě u kapucínu. A také v 19:30 jste zváni na 3. strahovské nocturno do Letního refektáře.
 • Chceme připomenout rodičům, že pokud mají zájem o výuku náboženství v naší farnosti, ať se přihlásí P. Mikulášovi nebo Gorazdovi nejpozději do 20. září. Výuka by pak začala od října.
 • Některé aktivity ve farnosti, které vede P. Gorazd budou zahájeny už od poloviny září. Včas vám to bude ohlášeno. Setkávání biřmovanců s P. Mikulášem začne až od října.

Ohlášky 3. 9. 2023

 • Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. V pátek bude svátek Narození Panny Marie. V sobotu je nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze a příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.
 • Po této mši svaté (jen dopoledne) jste zváni na farní kafe do salatereny.
 • Chceme připomenout rodičům, že pokud mají zájem o výuku náboženství v naší farnosti, ať se přihlásí P. Mikulášovi nebo Gorazdovi nejpozději do 20. září. Výuka by pak začala od října.
 • Některé aktivity ve farnosti, které vede P. Gorazd budou zahájeny už od poloviny září. Včas vám to bude ohlášeno. Setkávání biřmovanců s P. Mikulášem začne až od října.
 • A už dopředu zveme na memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 17. 9. od 14:30 v zahradě u kapucínu. A také v 19:30 jste zváni na 3. strahovské nocturno do Letního refektáře.
 • Přejeme všem úspěšný a požehnaný školní rok.

Ohlášky 27. 8. 2023

 • Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je slavnost našeho otce sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele a ve středu máme památku bl. Bronislavy, panny našeho řádu. V sobotu prožijeme sobotní památku Panny Marie. Příští neděle bude 22. v liturgickém mezidobí.
 • Zítra je pro náš řád slavnost sv. Augustina. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat pan opat Daniel, který si v tento den připomíná 30 let od svého kněžského svěcení.
 • Jak jste mohli už slyšet z médii, ve středu ve 14:00 tady bude zádušní mše svatá a rozloučení se zpěvákem Vašo Patejdlem. Mše svaté ráno i večer jsou jako obvykle.
 • Tento týden máme první pátek, sobotu i neděli v měsíci. V pátek bude v závěru mše svaté adorace a svátostné požehnání, v sobotu po večerní mši svaté pouť k Panně Marii z exilu a v neděli po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe. V neděli při dopolední mši svaté budeme také vzývat Ducha Svatého při příležitosti začátku školního roku.
 • Chceme připomenout rodičům, že pokud mají zájem o výuku náboženství v naší farnosti, ať se přihlásí P. Mikulášovi nebo Gorazdovi nejpozději do 20. září. Výuka by pak začala od října.
 • Některé aktivity ve farnosti, které vede P. Gorazd budou zahájeny už od poloviny září. Včas vám to bude ohlášeno. Setkávání biřmovanců s P. Mikulášem začne až od října.
 • A už dopředu zveme na memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 17. 9. od 14:30 v zahradě u kapucínu.

Ohlášky 20. 8. 2023

 • Dnes slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí bude památka svatého papeže Pia X, v úterý památka Panny Marie Královny a ve středu nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny. Ve čtvrtek oslavíme svátek svatého apoštola Bartoloměje a v pátek bude nezávazná památka svatého krále Ludvíka. Příští neděle bude 21. v liturgickém mezidobí.

Ohlášky 13. 8. 2023

 • Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra máme památku sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. V úterý bude titulární slavnost naší baziliky: Nanebevzetí Panny Marie, paní a patronky našeho (premonstrátského) řádu. Všechny srdečně zveme na tuto naši poutní slavnost. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat opat želivského premonstrátského kláštera Tadeáš Robert Spišák. Ve středu následuje památka sv. Rocha, patrona bývalého strahovského farního kostela, patrona proti moru a jiným epidemiím. V sobotu bude nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze a příští neděle bude 20. v liturgickém mezidobí.
 • Dnes po večerní mši svaté v 19:30 vás zveme na strahovské nokturno, při němž zazní muzikálové a filmové skladby. Koná se, jako už tradičně, na vnitřním nádvoří, bývalém nádvoří U lva. Vstupné dobrovolné.