Ohlášky 16. 10. 2022

 • Dnes je 29. neděle liturgického mezidobí.

V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
v úterý svátek sv. Lukáše, evangelisty, ve středu je nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Jaguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze, ve čtvrtek bude památka bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu, v pátek máme památku sv. Voršily a její družek, mučednic. V sobotu je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže a příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

 

 • Příští neděli bude sbírka na misie – je totiž misijní neděle.
 • Srdečně zveme 18. října v 18 hodin do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na mši svatou ke cti sv. Lukáše především lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a vedení zdravotnických zařízení. Hlavní celebrant: Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.
 • Tento měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se modlíme před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte, pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.

Ohlášky 9. 10. 2022

 • Dnes je 28. neděle liturgického mezidobí.

V pondělí máme nezávaznou památku sv. Gereona a druhů, mučedníků,
v úterý nezávaznou památku sv. Jana XXIII., papeže, ve středu je nezávazná památka sv. Radima, biskupa, ve čtvrtek památka bl. Petra Sdriána Toulorge, kněze a mučedníka našeho řádu, v pátek můžeme slavit nezávaznou památku sv. Kalista I., papeže nebo sv. Markéty Marie Alacoque, panny. V sobotu máme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

 • Tento měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se budeme modlit před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte, pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.

Ohlášky 2. 10. 2022

 • Dnes je 27. neděle liturgického mezidobí.
  V úterý bude památka sv. Františka z Assisi, kněze, ve středu nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny, ve čtvrtek nezávazná památka sv. Bruna, kněze a v pátek památka Panny Marie Růžencové.
  Příští neděle bude 28. v liturgickém mezidobí.
 • Jen při ranní mši svaté: Nyní, po mši svaté, vás zveme na farní kafe (dle počasí venku či uvnitř v klášteře).
 • Tento  měsíc říjen, je měsícem růžencovým. Růženec se budeme modlit před každou večerní mší svatou mimo neděli. Prosíme, přicházejte pokud možno včas a zapojujte se také aktivně do předříkávání této modlitby. Děkujeme.
 • Pátek tohoto týdne je první v měsíci říjnu. Po večerní mši svaté bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní a svátostné požehnání.
 • Minulou neděli se vybralo na církevní školství 10 586 Kč. Děkujeme!

Ohlášky 25. 9. 2022

Ohlášky strahovské farnosti

 1. 9. 2022 – 26. neděle v mezidobí
 • Dnes je 26. neděle liturgického mezidobí. Zítra máme nezávaznou památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a v úterý památku sv. Vincence z Paula, kněze. Ve středu bude slavnost hlavního patrona českého národa, sv. Václava, mučedníka, ve čtvrtek svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a v sobotu rovněž památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí.
 • Dnešní sbírka je určená pro církevní školství. Děkujeme za vaší podporu!
 • Ve středu je slavnost sv. Václava, mše svaté budou jako obvykle ráno v 7:15 a večer v 18:00. Povzbuzujeme také k účasti na národní pouti ve Staré Boleslavi.
 • Sobota a neděle budou první v měsíci říjnu. V sobotu bude tedy po večerní mši následovat mariánská pobožnost a v neděli po dopolední mši bude farní káva.
 • Náš klášter a Národní památkový ústav vás dnes zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se od 13 hodin v Zimním refektáři našeho kláštera. Zakončen bude v 17 hodin liturgií nešpor v bazilice s představením textilní památky naším opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.

Ohlášky 18.9.2022

 • Dnes slavíme Výročí posvěcení tohoto opatského chrámu. Zítra máme nezávaznou památku sv. Januária, biskupa a mučedníka, v úterý památku sv. mučedníků korejských Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, ve středu bude svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v pátek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí.
 • Případné další zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe nechali kontakt v sakristii.
 • Dnes se od 14.30 koná v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí tradiční Memorial Vojty Orla. Srdečně zveme!
 • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se příští neděli 25. září od 13 hodin. Zakončen bude liturgií nešpor s představením textilní památky naším opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.

Ohlášky 11. 9. 2022

 • Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra máme památku Jména Panny Marie, v úterý památku sv. Jana Zlatoústého, ve středu bude svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek památka sv. Ludmily, mučednice a v sobotu rovněž památka svatých Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků. Příští neděli máme slavnost Výročí posvěcení tohoto opatského kostela.
 • Ve středu, o svátku Povýšení svatého kříže, bude z podnětu evropských biskupů po večerní mši svaté hodinová eucharistická adorace za pokoj a mír pro Ukrajinu. Přijďte se dle svých možností spojit v modlitbě na tak důležitý úmysl!
 • Zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe nechali kontakt v sakristii. Nepodceňujme potřebu náboženské výuky dětí prvního i druhého stupně.
 • Připomínáme, že se příští neděli 18.9. od 14.30 koná tradiční Memorial Vojty Orla. Konat se bude, jako každý rok, v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí. Srdečně zváni jsou jak aktivní sportovci, tak pasivní příznivci :).
 • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se v neděli 25. září od 13 hodin. Zakončen bude liturgií nešpor s představením textilní památky strahovským opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.

Ohlášky 3. 9. 2022

 • Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.
  (Jen při dopolední mši: Je to první neděle v měsíci září, po mši svaté vás zveme na farní kafe do sala terreny. )
  Ve středu bude nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek oslavíme svátek Narození Panny Marie. V pátek bude nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze a v sobotu rovněž nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka. Příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí.
 • Zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe dali či poslali kontakt panu faráři Mikulášovi, nebo kaplanu Gorazdovi.
 • V tomto týdnu začne mystagogie a biblická hodina. Biblické hodiny budou probíhat ve farní klubovně, ale budou i přenášeny online přes zoom. Zájemci se mohou hlásit přímo kaplanu Gorazdovi.
 • Tento týden začnou úterní latinské mše, zatím ještě nebudou chorální.
 • Dopředu ohlašujeme, že 18.9. od 14.30 bude tradiční Memorial Vojty Orla. Konat se bude, jako každý rok, v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí.
 • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workschopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se v neděli 25. září od 13 do 18 hodiny. Zakončen bude liturgii nešpor s představením textilní památky strahovským opatem. Podrobnosti jsou vzadu v kostele na vývěsce.

 

Ohlášky 28. 8. 2022

 • Dnes slavíme slavnost Našeho svatého otce Augustina, biskupa a učitele církve. Při dnešní večerní mši svaté složí své doživotní sliby náš bratr Irenej Ľubomír Varga. Zítra je památka Umučení sv. Jana Křtitele. V úterý v našem řádu oslavíme památku Bronislavy, panny našeho řádu. V sobotu bude památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci září, budou spojeny s tradiční páteční adorací, sobotní poutí, v neděli farní kávou.
 • V sobotu 3. září organizujeme farní výlet do Kuksu. Informace máte na plakátku ve vývěsce, zájemci se mohou hlásit buď v sakristii, nebo, nejlépe, přímo (mně) panu faráři nejpozději do 1. září.
 • Také bychom letos rádi obnovili výuku náboženství. Zájemce prosíme, aby se obrátili přímo na mě nebo na kaplana Gorazda. Je možné i nechat pouze kontakt v sakristii, ozveme se zpět.
 • Příští neděli také v závěru mše svaté dopoledne požehnáme školákům, studentům a pedagogům k začátku školního roku a vyprosíme si dary a vedení Ducha Svatého.
 • V týdnu od 5. září začnou pravidelné farní aktivity: mystagogie, biblické hodiny, latinské chorální mše … Nové nápady či připomínky vítáme.
 • Dopředu zveme na Memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 18. září od 14:30 v zahradě u kapucínů. Je to zároveň den posvěcení naší baziliky jako farního a opatského chrámu.

Ohlášky 21. 8. 2022

 • Dnes máme 21. neděli v mezidobí. Zítra je památka Panny Marie Královny. V úterý bude nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny. Ve středu oslavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Ve čtvrtek bude opět nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze a v sobotu máme památku sv. Moniky, matky sv. Augustina. Příští neděli pak v našem řádu oslavíme slavnost Našeho svatého otce Augustina, biskupa a učitele církve.
 • Po dnešní (této) večerní mši, v 19:30 jste zváni na koncert Meadow Avenue na nádvoří „U lva“– při příležitosti smutného výročí 54. let sovětské okupace. Vstupné dobrovolné!
 • 3. září pan farář organizuje farní výlet do Kuksu. Informace máte na plakátku ve vývěsce, zájemci se mohou hlásit buď v sakristii, nebo, nejlépe, přímo panu faráři nejpozději do 1. září.
 • Také bychom letos opět rádi obnovili výuku náboženství. Zájemce prosíme, aby se obrátili na mě nebo na pana faráře.