Ohlášky 1. 1. 2023

 • Dnes je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Zítra oslavíme památku svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve a v úterý památku Nejsvětějšího jména Ježíš. V pátek je slavnost Zjevení Páně. Začneme ji slavit už ve čtvrtek, v předvečer slavnosti v 18 hodin a při této mši svaté také požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Po mši svaté budeme žehnat prostory kláštera, proto nebude tradiční čtvrteční eucharistická adorace. Děkujeme za pochopení. Při slavnostní páteční mši svaté zazní stará renezanční moteta v podání sboru Amici Musicae Antiquae V sobotu máme nezávaznou památku sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze, a příští neděli oslavíme svátek Křtu Páně, čímž skončí doba vánoční.
 • Příští neděli a v neděli 15. ledna bude před bazilikou po dopolední mši svaté probíhat tříkrálová sbírka.
 • Mysleme ve svých modlitbách na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI a na také volbu nového prezidenta České republiky.
 • Přejeme všem požehnaný Nový rok 2023!

Farní kafe se zpěvem koled dne 26.12.2022

Ohlášky 25. 12. 2022

 • Dnes je slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční. Zítra oslavíme svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v úterý svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty a ve středu svátek sv. Betlémských mláďátek, mučedníků. V pátek oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Příští neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Začne rok 2023.
 • Dnešní večerní mši svatou v 18:00 hodin bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Okolo. Zazní při ní Missa pastoralis in C od Jakuba Jana Ryby v provedení našeho chrámového sboru.
 • V pondělí, o svátku sv. Štěpána, budou v našem kostele mše svaté jako v neděli, tedy v 10 a v 18 hodin. Po dopolední mši svaté jste srdečně zváni na farní kafe spojené se zpíváním koled.
 • V úterý na svátek sv. Jana apoštola se bude při večerní mši svaté žehnat víno.
 • Ve středu na svátek Betlémských mláďátek bude v naší bazilice ve 14:00 adorace při příležitosti modliteb za nenarozené děti, které organizuje Hnutí pro život, a proto ve čtvrtek po večerní mši svaté adorace nebude.
 • V pátek je svátek sv. Rodiny a při večerní mši svaté bude požehnání rodin.
 • V sobotu, v poslední den roku, bude večerní mše svatá tradičně posunutá už na 17 hodin a bude zakončená děkovným zpěvem Te Deum.
 • Příští neděli na Nový rok zazní při večerní mši svaté Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání našeho chrámového sboru.

Vánoční bohosužby

 1. 12. – Štědrý den

7:15 (adventní) P. Gorazd

16:00 Vánoční mše svatá (sbírka hraček u betléma)

24:00 Půlnoční – opat Daniel

 1. 12. – Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

10:00 Mše svatá – opat Daniel

18:00 Mše svatá – apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo (Missa pastoralis in C – J. J. Ryby)

 1. 12. – Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

10:00 Mše svatá

18:00 Mše svatá

 1. 12. – Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7:15 mše svatá

18:00 mše svatá s požehnáním rodinám

 1. 12. – Sv. Silvestra, papeže

         7:15 Mše svatá

       17:00 Mše svatá na poděkování (Te Deum)

 1. 1. – Slavnost Panny Marie, Matky Boží (Nový rok 2023)

10:00 Mše svatá – opat Daniel

       18:00 Mše svatá (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)

Přejeme všem požehnané a pokojné Vánoce!

Ohlášky 18. 12. 2022

 • Dnes je 4. neděle adventní. V sobotu je Štědrý den a příští neděli je Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • V sobotu na Štědrý den bude ještě adventní mše svatá ráno v 7:15. Odpoledne v 16:00 bude vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi, při které se také uskuteční tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků. Děti při obětním průvodu přinesou dárky k jesličkám vzadu v kostele. Děkujeme!

         Půlnoční mše svatá bude opravdu o půl noci (24:00) a bude ji celebrovat pan opat Daniel.

 • V neděli na Slavnost Narození Páně bude v 10:00 pontifikální mše svatá, kterou bude slavit opat Daniel a večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Okolo. Při večerní mši svaté zazní Missa pastoralis in C od J. J. Ryby v provedení našeho chrámového sboru.
 • V podělí 26. 12. pak bude svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – mše svaté budou jako v neděli, tedy v 10:00 a v 18:00. Po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe a zpívání koled do kláštera.
 • Pořad vánočních bohoslužeb je na farním webu, ve vývěskách a také ve farním zpravodaji, který jste si mohli na začátku adventu vzít.
 • Ke svátosti smíření před svátky máte možnost přistoupit tento týden vždy půl hodiny před večerní mši svatou. Využijte této možnosti.

Upozornění 4. neděle adventní

Milí farníci,
připomínám, že v sobotu odpoledne a v neděli (4. adventní – 18. 12.) bude ČT připravovat živý přenos adventního koncertu z naší baziliky. Počítejte, prosím, s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části zastavěné technikou a auty ČT.
Mše svatá bude v neděli v 10:00 i v 18:00 v letním refektáři, kam se dostanete přes vchod na nádvoří u lva nebo vchod u cedru (bývalý Památník narodního písemnictví). V sobotu bude mše svatá v 18.00 normálně v bazilice, ale technika ČT už tam také bude.
Jde o charitativní koncert pro organizaci PARENT PROJECT CZECH REPUBLIC, která pomáhá lidem se svalovou dystrofii.
Děkujeme za pochopení!
Zde je odkaz:
https://www.parentproject.cz Parent Project Czech Republic

Ohlášky 11. 12. 2022

 • Dnes je 3. neděle adventní – Gaudete. V pondělí je nezávazná památka Panny Marie Guadalupské, v úterý pak památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve středu máme památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, a příští neděle bude 4. adventní.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Upozorňujeme, že příští neděli 18. 12. tedy na 4. adventní budou mše svaté v 10:00 a v 18:00 mimořádně v Letním refektáři (vstup bude přes nádvoří u lva). ČT v naší bazilice připravuje živý přenos adventního koncertu. Je to tedy z organizačních a technických důvodů. Počítejte i s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části obsazeno přenosovými vozy a technikou ČT. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.
 • Tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků proběhne v naší bazilice při mši svaté o Štědrém večeru v 16 hodin.

 

Ohlášky 4. 12. 2022

 • Dnes je neděle adventní. V úterý je nez. památka sv. Mikuláše, biskupa, ve středu máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek bude Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pátek nez. památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a příští neděle bude 3. adventní – Gaudete.
 • Dnes jste po této mši svaté (dopoledne) zváni na farní kávu a rodiče s dětmi jsou zváni na setkání s Mikulášem v sakristii. Při dnešní mši svaté v 18:00 zazní G. P. Palestrina: Missa O, magnum mysterium v podání našeho sboru Amici musicae antique.
 • Rorátní mše svaté při svíčkách jsou během adventu ve středu a v pátek v 5:45. Mše svatá v 7:15 v tyto dny není.
 • Od 30. listopadu je v našem klášteře výstava o Libuši Šafránkové, kterou připravila Česká televize ve spolupráci s naším klášterem. Bude k shlédnutí do 1. ledna 2023.
 • Dopředu upozorňujeme, že v neděli 12. tedy na 4. adventní budou mše svaté v 10:00 a v 18:00 mimořádně v Letním refektáři (vstup bude přes nádvoří u lva). ČT v naší bazilice připravuje živý přenos adventního koncertu. Je to tedy z organizačních a technických důvodů. Počítejte i s tím, že nádvoří před bazilikou bude z velké části obsazeno přenosovými vozy a technikou ČT. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.
 • Tradiční vánoční sbírka hraček, sportovních potřeb a dalších dárků pro děti uprchlíků proběhne v naši bazilice při mši svaté o Štědrém večeru v 16 hodin.