I. svaté příjímání 25. června 2023

Moc intenzivní a milé chvíle pro naši farnost, kdy jsme spolu s našimi prvokomunikanty prožili slavnost prvního svatého přijímání. Okamžik, který děti prožili poprvé a nám ostatním to připomnělo, že Eucharistie je velký dar, který by nám neměl zevšednět. Kéž bychom žili radost z Ježišovy přítomnosti uprostřed nás. On je Bůh s námi. Díky všem za pomoc a účast při této milé slavnosti!

Foto zde

Svátost biřmování 5. 6. 2022

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den, který pro ně učinil Pán a my všichni jsme se s nimi měli možnost radovat z daru Ducha Svatého, který jim byl dán skrze modlitbu a vkládání rukou pana opata Daniela Petra Janáčka, O. Praem. Po mši svaté jsme prožili společné pohoštění v klášterní zahradě. Díky všem, kteří pomohli a zapojili se do organizace této slavnosti.

Foto zde

Mikuláš 2019

Dne 8. prosince 2019 se konala tradiční Mikulášská besídka.

Autorem fotografií je bratr Václav Kittel.

Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou

Dne 12.10.2019 se farníci naší farnosti vypravili na pouť do Svatého Jana pod Skalou. Po mši svaté v poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele farníci vyšlápli na vyhlídku s křížem.

6. ročník Memoriálu Vojty Orla

Dne 22.9.2019 se konal již 6. ročník tradičního Memoriálu Vojty Orla. Tentokrát nám na rozdíl od předchozích dvou ročníků přálo i počasí.

« z 2 »

Květná neděle 2019