Aktuality farnosti

 

Svátost biřmování 5. 6. 2022

https://farnoststrahov.cz/foto/birmovani_22/index.html Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance ...
https://farnoststrahov.cz/foto/Farni_Silvestr_2022/index.html

Farní Silvestr 2022

https://farnoststrahov.cz/foto/Farni_Silvestr_2022/index.html ...

Ohlášky 27. 11. 2022

Dnes je neděle adventní. Ve středu bude svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu je památka sv. Františka Xaverského, kněze. ...

Intence – úmysly mši svatých

Ohlášky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Galerie

Fotografie z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěna jako třílodní románská basilika dlouhá 56 m a 22 metrů s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože po požáru v roce 1258 byla goticky přestavěna. Plochý dřevěný strop nahradila klenba a k severní boční lodi byla přistavěna kaple sv. Voršily. Po vyplenění husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. Loheliův nástupce, opat Questenberg, nechal basiliku směrem k západu prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi byla za něj přistavěna kaple Panny Marie Pasovské...