Aktuality farnosti

 

Farní zprávy Postní doba 2024

FA_listy_2_2024...

Ohlášky 18. 2. 2024 a volba PR

Dnes slavíme 1. neděli postní. Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra. Příští neděle bude 2. postní. V úterý bude křížová...

Postní duchovní obnova

Na postní duchovní obnovu se můžete přihlásit přes tento formulář.  ...

Intence – úmysly mši svatých

Ohlášky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Galerie

Fotografie z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěna jako třílodní románská basilika dlouhá 56 m a 22 metrů s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože po požáru v roce 1258 byla goticky přestavěna. Plochý dřevěný strop nahradila klenba a k severní boční lodi byla přistavěna kaple sv. Voršily. Po vyplenění husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. Loheliův nástupce, opat Questenberg, nechal basiliku směrem k západu prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi byla za něj přistavěna kaple Panny Marie Pasovské...