Farnost Strahov

Aktuality

Velikonoční přání

Velikonoční přání

O velikonoční vigilii bude jáhen ve starobylém chvalozpěvu Exultet mimo jiné zpívat: „Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil […]
Farní zprávy březen 2018

Farní zprávy březen 2018

Farní zprávy březen 2018
Změna času bohoslužeb u kapucínů

Změna času bohoslužeb u kapucínů

S účinností od 1. března se mění čas začátku bohoslužeb v klášterním kostele Panny Marie Andělské bratří kapucínů na Hradčanech tak, […]
Farní zprávy únor 2018

Farní zprávy únor 2018

Farní zprávy únor 2018
Jednání Pastorační rady Strahov

Jednání Pastorační rady Strahov

V pondělí 15. ledna se po večerní mši sv. v sakristii strahovské baziliky uskuteční první letošní jednání Pastorační rady Strahov. […]
Mikulášská besídka 2017

Mikulášská besídka 2017

V neděli 3. prosince se konala v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví mikulášská besídka strahovské farnosti. Vyfotil pan Milan […]
Společenský večer farnosti 2017

Společenský večer farnosti 2017

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.
Farní zprávy Vánoce 2017

Farní zprávy Vánoce 2017

Farní zprávy Vánoce 2017
Udílení služby akolytátu

Udílení služby akolytátu

První neděli adventní, která letošní rok připadá na 3. prosince 2017, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie sloužit ranní mši […]
4. ročník Memoriálu Vojty Orla

4. ročník Memoriálu Vojty Orla

V neděli 24. září se konal již 4. ročník Memoriálu Vojty Orla.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově dušičky)

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově dušičky)

Vzpomínka na všechny zemřelé je zvláštní den, kdy nejde o obdarování nás samých, ale těch, které si připomínáme. Je to […]
Společenský večer farnosti Strahov 2017

Společenský večer farnosti Strahov 2017

Jste srdečně zváni na společenské setkání strahovské farnosti, kterým se rozloučíme s církevním rokem. Společenský večer se uskuteční v kapucínském […]
Farní zprávy říjen 2017

Farní zprávy říjen 2017

Farní zprávy říjen 2017
Výročí a jubilea

Výročí a jubilea

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., si v pátek 29. září – na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a […]
Farní zprávy září 2017

Farní zprávy září 2017

Farní zprávy září 2017
Rozloučení s bratrem Josefem

Rozloučení s bratrem Josefem

V neděli 3. září zemřel ve spánku ve své cele bratr Josef Alojz Gabarík, kvardián (představený) Kláštera kapucínů v Praze […]
Memoriál Vojty Orla

Memoriál Vojty Orla

Již počtvrté se koná v zahradách Kapucínského kláštera na Hradčanech Memoriál Vojty Orla, a to v neděli 24. září. Začátek […]
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v úterý 15. srpna 2017 od 18.00, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově […]
Biřmování 2017

Biřmování 2017

V neděli 11.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice udělil pan opat Michael pěti mladým lidem svátost biřmování.  
Výročí u kapucínů

Výročí u kapucínů

Ve středu 7. června je výroční den posvěcení kostela Narození Páně v Loretě. V den výročí bude v 18 hodin v […]
Výročí a jubilea

Výročí a jubilea

Jeho Milost, opat strahovský, Michael Josef Pojezdný, O.Praem., oslaví v neděli 25. června padesáté výročí svého kněžského svěcení. Narodil se […]
Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

Kněžské svěcení bratrů Cyrila a Hyacinta

V neděli 25. června při dopolední mši svaté v 10 hodin přijmou ve strahovské bazilice bratři Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. […]
Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy červen 2017
Udílení svátosti biřmování

Udílení svátosti biřmování

V neděli 11. června – v den Slavnosti Nejsvětější Trojice – při dopolední mši sv. v 10 hodin ve strahovské […]
Farní zprávy – květen 2017

Farní zprávy – květen 2017

Farní zprávy květen 2017
Výročí a jubilea

Výročí a jubilea

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem oslaví v úterý 23. května čtyřicáté výročí kněžského svěcení.  Do Královské kanonie premonstrátů v […]
Přání k Velikonocům

Přání k Velikonocům

Nad křeslem pro celebranta v presbytáři naší basiliky je socha zmrtvýchvstalého Krista, který šlape na ďábla a na kostlivce. To […]
Velikonoční farní výlet

Velikonoční farní výlet

V sobotu 22. dubna pořádá strahovská farnost velikonoční výlet Hájemství zelené. Výlet začíná mší svatou v 9:30 hodin v kostele […]
Masopust 2017

Masopust 2017

V roce 2017 se poprvé uskutečnil ve farnosti Strahov ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust.
Svátost pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných

24. března – bude při mši svaté v 18:00 hodin ve strahovské bazilice udělována svátost pomazání nemocných. Zájemci o udělení […]
Pletení pomlázek

Pletení pomlázek

Na Květnou neděli dne 9. dubna 2017 bude strahovská farnost pořádat od 14 hodin v zahradách kapucínského kláštera na Hradčanech  […]
Postní pouť

Postní pouť

Na den 18. 03. 2017 je připravena postní pouť na Sv. Horu. Sraz účastníků je v 07:15 hod. před bazilikou. Zájemci se […]
Masopustní odpoledne

Masopustní odpoledne

Letos poprvé uskutečníme jako farnost ve spolupráci s Farní charitou Strahov na Strahově Masopust! Celé masopustní rejdění začne v Letním refektáři kláštera […]
Mikuláš 2016

Mikuláš 2016

Modlitba za nemocné

Modlitba za nemocné

Prosím Vás o modlitby za naše nemocné. Zvláště Vás moc, prosím, pamatujte na těžce nemocné členky naší farní rodiny: paní […]
Všech věrných zemřelých (Dušičky)

Všech věrných zemřelých (Dušičky)

Ocitáme se v okamžiku, kdy je velmi těžké volit taková slova, která zbytečně nerozjitří bolest, která neprohloubí náš stesk, která neotevřou […]
3. Memoriál Vojty Orla

3. Memoriál Vojty Orla

V sobotu 8. října 2016 se konal již 3. ročník Memoriálu Vojty Orla, který se i přes nepřízeň počasí podařil […]
Kardinál Burke

Kardinál Burke

  V sobotu 15. října 2016 v 10.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově sloužit kardinál Raymond […]
Divadelní představení

Divadelní představení

Pan farář oznamuje, že domluvil s paní JUDr. Marií Orlovou (nám všem známou režisérkou a spisovatelkou Majdou) divadelní představení na […]
3. Ročník memoriálu Vojty Orla

3. Ročník memoriálu Vojty Orla

V sobotu 8. října 2016 se od 14.00 hodin koná 3. ročník memoriálu Vojty Orla v zahradě kapucínů (vchod z […]