Program bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby

Pondělí až pátek 7:15 hod., 18:00 hod.
Sobota 7:15 hod., 18:00 hod.
Neděle 10:00 hod., 18:00 hod.

V Adventu máme ve středu a pátek rorátní mše svaté v 5:45. V tyto dny není mše svatá v 7:15. Ostatní bohoslužby jsou beze změny.

O svátcích a ve výjimečných případech se doba konání bohoslužeb může měnit. Proto sledujte pravidelné ohlášky.

Příležitost ke svátosti smíření:
Každý den v 17:30 hodin( v neděli i 9:30) před začátkem  mše sv. nebo po mši sv., popřípadě na požádání.

Modlitba nešpor: Nešpory při mši svaté každou středu od 18:00 hodin.

Adorace a svátostné požehnání: Ve čtvrtek po večerní mši svaté (18:40 - 19:15) cca 30 minut v tichu - ukončena kompletářem a svátostným požehnáním.

Křížová cesta v době postní: Úterý ve 20.00 na Petříně (sraz u 1. zastavení) a v pátek v 17:30 v bazilice.

 


Pravidelné bohoslužby v klášterním kostele Narození Páně (Loreta):

Sobota není
Neděle 19:00 hod.

Pravidelné bohoslužby v klášterním kostele Panny Marie Královny andělů:

Pondělí až pátek 17:00 hod.
Sobota není
Neděle 08:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:
Před mší svatou v pondělí až pátek od 16:20 do 16:50 hodin a v neděli od 8:00 do 8:20 hodin, popřípadě po mši svaté.

Modlitba nešpor:
Nešpory se u kapucínů konají po mši svaté ve dnech pondělí až pátek.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*