Intence – úmysly

BOHOSLUŽBY V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
NA STRAHOVĚ

 

Neděle

17. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:00   Za farníky

18:00   Za živé a † spolubratry, rodiče, dobrodince a přátele

Pondělí

18. 10.

Svátek Sv. Lukáše, evangelisty
7:15

18:00

Úterý

19. 10.

Nez. památka sv. Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků
  7:15

18:00   Za + Josefa Janouška

Středa

20. 10.

Památka Bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu
7:15

18:00   Za dary Ducha Svatého pro syna Jana a jeho rodinu

Čtvrtek

21. 10.

Nez. památka bl. Karla Habsburského
7:15

18:00   (latinsky) Za terciáře a kněze

Pátek

22. 10.

Nez. památka sv. Jana Pavla II., papeže
7:15

18:00

Sobota

23. 10.

Nez. památka sv. Jana Kapistránského, kněze
7:15

18:00

Neděle

24. 10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE
10:00   Za farníky

18:00   Za živé a † spolubratry, rodiče, dobrodince a přátele

0

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby, nešpory, modlitby a svátosti smíření v chrámech farnosti na Strahově.

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*