Program bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově:

Pondělí až pátek 18:00 hod.
Sobota 18:00 hod.
Neděle 10:00 hod., 18:00 hod. 

O svátcích a ve výjimečných případech se doba konání bohoslužeb může měnit. Proto sledujte pravidelné ohlášky.

 

Příležitost ke svátosti smíření:
První pátek v měsíci v 17.30 hodin před začátkem  mše sv. nebo po mši sv., popřípadě na požádání.

Modlitba nešpor:
Nešpory při mši svaté každou středu od 18.00 hodin.


 

Pravidelné bohoslužby v poutním kostele Narození Páně (Loreta):

Sobota 08:30 hod., 18:00 hod. (pouze 1. sobota v měsíci)
Neděle 18:00 hod.

 

Pravidelné bohoslužby v klášterním kostele Panny Marie Královny andělů:

Pondělí až pátek 18:00 hod.
Sobota 18:00 hod.
Neděle 08:30 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:
Před mší svatou v pondělí až pátek od 17.20 do 17.50 hodin a v neděli od 8.00 do 8.20 hodin, popřípadě po mši svaté.

Modlitba nešpor:
Nešpory se u kapucínů konají po mši svaté ve dnech pondělí až pátek.

Lectio divina:
Lectio divina (rozjímání nad nedělními liturgickými texty) se koná každé úterý po nešporách, kromě prvního úterý v měsíci, kdy je mše pro mládež v 19:30 hod. v klášteře. Jste srdečně zváni.

 

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*