Pravidelné pobožnosti

Adorace:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – každý čtvrtek po večerní mši svaté s modlitbou komletáře na konci (cca 18:40 - 19:15)

Společná modlitba růžence:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – v měsíci říjnu mimo neděle od 17:30 hodin.  pobožnost

Kostel Panny Marie Královny Andělů – začíná každý den  v 16:30 hod. a v neděli v 08:00 hodin.

Mše svatá pro mládež:

Na začátku a na konci školního roku (viz. ohlášky) je mše svatá pro mládež v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Modlitba nešpor:

Nešpory ve mši sv. každou středu od 18:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Po mši sv. (pondělí – pátek) u kapucínů.

Příležitost ke svátosti smíření:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – vždy půl hodiny přede mší sv. 17:30 (v neděli i od 9:30) nebo po mši sv. a na požádání. Je možné domluvit se i na jiný čas.

Možnost svátostí smíření ve Svatém týdnu: pondělí až středa od 17:30. Budeme zpovídat dva a v případě potřeby zůstane jeden ve zpovědnici i během mše svaté. Na Velký pátek bude možnost od 14:20 a pak po velkopátečních obřadech od 16:30 do 18:00. Je možné se také domluvit individuálně. Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli!

Kapucíni – přede mší svatou v pondělí až pátek od 16:30 do 16:50 hodin a v neděli od 8:00 do 8:20 hodin, popřípadě po mši svaté

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*