Pravidelné pobožnosti

Společná modlitba růžence:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – v neděli od 09:30 hodin a v měsíci říjnu mimo neděle od 17:30 hodin.  pobožnost

Kostel Panny Marie Královny Andělů – začíná každý den  v 16:30 hod. a v neděli v 08:00 hodin.

Litanie k Panně Marii:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – po každé mši sv. v 18:00 hodin během měsíce května.

Litanie k Božskému Srdci Páně:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – v měsíci červnu před každou mší svatou.

Mše svatá pro mládež:

Na začátku a na konci školního roku (viz. ohlášky) je mše svatá pro mládež v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Modlitba nešpor:

Nešpory ve mši sv. každou středu od 18:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Po mši sv. (pondělí – pátek) u kapucínů.

Příležitost ke svátosti smíření:

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – vždy půl hodiny přede mší sv. 17:30 nebo po mši sv. a na požádání. Je možné domluvit se i na jiný čas.

Kapucíni – přede mší svatou v pondělí až pátek od 16:30 do 16:50 hodin a v neděli od 8:00 do 8:20 hodin, popřípadě po mši svaté

Kontaktujte NÁS


Téma:
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
-
Opište následující znaky:
Zpráva:*