Farní zprávy

Zpravodaj farnosti Strahov

 

Farní zprávy Vám přináší přehled farních aktivit, mimořádných bohoslužeb a aktuálních akcí ve strahovské farnosti i o činnosti Farní charity Strahov. Farní zprávy si můžete stáhnout a jsou volně šiřitelné a také jsou k dostání v tištěné podobě v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

 

 

 

Farní zprávy Červen 2024

FA_listy_5_2024

Farní zprávy Postní doba 2024

FA_listy_2_2024

Farní zprávy Vánoce 2023

FA_listy_12_2023

Farní zprávy Velikonoce 2023

FA_listy_4_2023

Farní zprávy – Advent 2022

FA_listy_12_2022

Farní zprávy červen 2019

FA_listy_6_2019_web

Farní zprávy Vánoce 2017

Farní zprávy Vánoce 2017

Farní zprávy říjen 2017

Farní zprávy říjen 2017

Farní zprávy září 2017

Farní zprávy září 2017

Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy červen 2017

Farní zprávy – květen 2017

Farní zprávy květen 2017