Ohlášky 10. 12. 2023

 • Dnes slavíme 2.  neděli adventní. V pondělí je nezávazná památka sv. Damase I., papeže. V úterý nezávazná památka Panny Marie Guadalupské. Ve středu pak památka sv. Lucie, panny a mučednice. Ve čtvrtek máme památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je 3. adventní – Gaudete.
 • Dnes večer vás zveme na adventní meditaci, která je tradičně součásti nešpor v 19:30. Meditaci povede pan opat Daniel a hudebně ji doprovodí Vladimír Roubal.
 • Ve středu a v pátek je rorátní mše při svíčkách už v 45. Jste zváni. Svíčky a zpěvníky budou v bazilice k dispozici.
 • Příští neděli – 3. neděli adventní 17. prosince ČT vysílá přímý přenos adventního koncertu z naší baziliky jako každý rok od 17:30. Bazilika bude tedy v tuto neděli k dispozici ČT z důvodů náročné přípravy i vzhledem k technickému zázemí pro živý přenos. Mše svaté 3. adventní neděle budou opět v Letním refektáři jak v 10:00, tak večerní v 18:00. Také bude omezená možnost parkování, protože na nádvoří budou přenosové vozy a technika ČT. Prosím, počítejte s tím! Děkujeme za pochopení! Vstup do Letního refektáře bude přes nádvoří u lva (u cedru).
 • Tak jako každý rok, bude o Štědrém dnu při vánoční mši svaté v 16:00 sbírka hraček pro děti v uprchlických táborech. Děti budou moct dárky přinést před mši svatou k betlému. Děkujeme za podporu!
 • Jen dopoledne: Po této mši svaté jsou děti zvány do sakristie na setkání s Mikulášem.

Ohlášky 3. 12. 2023

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní. V pondělí je nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve. Ve středu pak nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa. Ve čtvrtek máme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. V pátek prožijeme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V sobotu je opět nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina. Příští neděle je 2. adventní.
 • Ve středu a v pátek budou rorátní mše při svíčkách už v 5.45. Jste zváni. Svíčky a zpěvníky budou v bazilice k dispozici. Tedy i tento pátek na Slavnost Panny Marie bez poskvrny prvotního hříchu počaté bude ranní mše svatá v 5.45. Mše svatá v 7:15 ve středu a v pátek nebude. Ostatní bohoslužbu jsou v obvyklých časech.
 • Příští neděli bude pro rodiče s dětmi setkání s Mikulášem v sakristii po dopolední mši svaté.
 • A také vás příští neděli chceme pozvat na adventní meditaci, která je tradičně součásti nešpor v 19:30. Meditaci povede pan opat Daniel a hudebně ji doprovodí Vladimír Roubal.
 • Dnešní sbírka je na mzdový fond pro kněze arcidiecéze pražské. Děkujeme za podporu!
 • Děkujeme za pomoc při organizování včerejší duchovní obnovy i farního Silvestra. Jsme rádi za hojnou účast a váš zájem.
 • Děkujeme dnes také muzikantům a zpěvákům za hudební doprovod dnešní liturgie 1. adventní neděle a všem přejeme pokojný a požehnaný Advent!

Ohlášky 26. 11. 2023

 • Dnes slavíme poslední neděli v liturgickém mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále. Při dnešní večerní mši svaté bude provedena Beethovenova Missa in C v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala. Ve čtvrtek oslavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola a v pátek nezávaznou památku sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka. Příští neděle je 1. adventní, začíná nový církevní rok, roční cyklus B. Při dopolední mši svaté zazní staré české roráty ze 17. století. Při obou mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Vzadu v bazilice najdete k rozebrání nový farní zpravodaj s programem adventní doby.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle budou první v měsíci prosinci. Pátek a sobotu budou provázet tradiční pobožnosti, v neděli tentokrát nebude farní kafe, vzhledem k tomu, že před tím v sobotu 2. prosince budeme mít jak adventní duchovní obnovu, tak i farního Silvestra, farní kafe se uskuteční až na svátek sv. Štěpána 26. prosince po dopolední mši svaté v klášteře.
 • Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 2. prosince dopoledne. Povede ji P. Josef Prokeš a bude na téma: Jak žít křest v obyčejném životě. Ve vývěskách najdete plakátek s programem a vzadu v kostele papír k přihlášení – prosíme nejpozději do 29. 11. kvůli obědu a celkové organizaci. Program začíná v 9:00 v zimním refektáři.
 • V sobotu 2. prosince večer se v předvečer nového církevního roku uskuteční tzv. Farní Silvestr, který začíná v 19:00 v restauraci Na Pekle. Těšíme se na vás!
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na mzdový fond pro kněze arcidiecéze pražské. Děkujeme za podporu!
 • Už dopředu vás chceme pozvat na adventní meditaci na 2. adventní neděli, která je tradičně součásti nešpor v 19:30. Meditaci povede pan opat Daniel a hudebně ji doprovodí Vladimír Roubal.

Ohlášky 19. 11. 2023

 • Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý oslavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu památku sv. Cecílie, panny a mučednice, ve čtvrtek nezávaznou památku sv. Klementa I, papeže a mučedníka, v pátek památku vietnamských mučedníků sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a jeho druhů, v sobotu nezávaznou památku sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice a příští neděle je poslední neděle v tomto církevním roce, tedy slavnost Ježíše Krista Krále. Při večerní mši svaté zazní Beethovenova Missa in C v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala.
 • Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 2. prosince dopoledne. Povede ji P. Josef Prokeš a bude na téma: Jak žít křest v obyčejném životě. Ve vývěskách najdete plakátek s programem a vzadu v kostele papír k přihlášení – prosíme nejpozději do 29. 11. kvůli obědu a celkové organizaci.
 • V sobotu 2. prosince večer se uskuteční, jako obvykle před 1. adventní nedělí, tzv. Farní Silvestr. V sakristii je možno se přihlásit a zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás!
 • Chceme upozornit nově na možnost zadat mešní intenci i na nedělních večerních mších, řádový úmysl bude sloužen vždy v úterý při ranní konventní mši svaté.

Ohlášky 29. 10. 2023

 • Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je nezávazná památka sv. Wofganga, biskupa, ve středu oslavíme slavnost Všech svatých, ve čtvrtek pak tradiční Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. V pátek nás čeká nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a v sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle bude 31. v liturgickém mezidobí.
 • Ve čtvrtek, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, bude mimo pravidelné mše svaté v bazilice sloužena mše svatá i na řádovém hřbitově v Nebušicích a to v 10 hodin. Od 9:30 se budeme modlit růženec.
 • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci listopadu, připomeneme si to tradičním způsobem: v pátek výstavem Nejsvětější svátosti a litaniemi k Božskému srdci Ježíšovu, v sobotu mariánskou pobožností po mši svaté a v neděli po dopolední mši svaté bude farní kafe.
 • Po zbytek měsíce října se modlíme před večerními mšemi, kromě nedělí, růženec. Jsme moc rádi, kdykoli přijdete a zapojíte se také do předříkávání této modlitby.
 • Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, svatého přijímání a modlitby na úmysl svatého Otce je třeba navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. V úterý 1.11. odpoledne a ve středu 2.11. po celý den je možno místo návštěvy hřbitova pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Sbírka na misie minulou neděli vynesla 14 300 Kč. Děkujeme za vaši štědrost, Pán Bůh vám odplať!

Ohlášky 22. 10. 2023

 • Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý bude nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, ve čtvrtek památka sv. Gilberta, opata našeho řádu a v sobotu svátek svatých apoštolů Šimona a Judy. Příští neděle bude 30. v liturgickém mezidobí.
 • Dnešní neděle je neděle misijní. Sbírka této mše bude odeslána na Papežská misijní díla. Bůh vám odplať vaši štědrost. Podporujme misie církve také svými modlitbami a postem.
 • Papež František vyhlásil tento pátek jako den modliteb a půstu za vyřešení izraelsko – palestinského konfliktu, za mír pro Svatou zemi.
 • Po celý měsíc říjen se modlíme před večerními mšemi, kromě nedělí, růženec. Jsme moc rádi, kdykoli přijdete a zapojíte se také do předříkávání této modlitby.

Ohlášky 15. 10. 2023

 • Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra bude nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, v úterý památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, ve středu oslavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty, ve čtvrtek nezávaznou památku sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joquese, kněží, a druhů, mučedníků, v pátek bude památka bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu a v sobotu památka sv. Voršily, panny, a družek, mučednic. Příští neděle bude 29. v liturgickém mezidobí.
 • Po celý měsíc říjen se modlíme před večerními mšemi, kromě nedělí, růženec. Jsme moc rádi, kdykoli přijdete a zapojujíte se také do předříkávání této modlitby.
 • Příští neděle, 22. října, bude neděle misijní. Sbírka mše svaté bude tedy darem misiím. Pamatujme na misijní dílo ve svých modlitbách, nejde zdaleka jen o krajiny vzdálené.
 • Od čtvrtka 12. 10. k nám přišly působit jako komunita tři sestry premonstrátky, které budou spolupracovat jak v klášteře, tak ve farnosti.
 • Od zítra (pondělí 16. 10.) se začnou v bazilice rekonstruovat podlahy pod lavicemi. Lavice budou během rekonstrukce částečně nahrazené židlemi nebo využijte k sezení i kapli sv. Norberta.