Ohlášky 25.7.2021

Posted Posted in Aktuality z farnosti
  • Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra, v pondělí, oslavíme památku rodičů Panny Marie, svatých Jáchyma a Anny. V úterý je nezávazná památka sv. Gorazda, biskupa a druhů. Ve čtvrtek je památka sv. Marty, v pátek nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve a v sobotu opět závazná památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. Příští neděle bude 18. v liturgickém mezidobí. Bude to zároveň první neděle v měsíci srpnu.
  • Dnešní den je papežem Františkem vyhlášen jako Světový den prarodičů a seniorů. Máme na ně zvlášť pamatovat v modlitbě a případně navštívit osamělé seniory, pokud je to možné a nebrání tomu pandemická opatření. Případně je možné se spojit virtuálně a potěšit osamělé seniory. Jsou s tím spojené pro dnešní den také plnomocné odpustky.
  • Příští neděli 1. srpna nás navštíví a bude s námi slavit nedělní eucharistii v 10:00 emeritní pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst.

Ohlášky 18.7.2021

Posted Posted in Aktuality z farnosti

 

  • Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí. V úterý máme nezávaznou památku sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, ve středu rovněž nezávaznou památku sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. Na čtvrtek připadá svátek sv. Marie Magdalény a na pátek svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. V sobotu bude opět nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze a příští neděle bude 17. v liturgickém mezidobí.
  • Pamatujeme v modlitbě na všechny, které zasáhly ničivé povodně v Německu a o modlitbu prosíme také všechny věřící,“ vyzývají biskupové Čech, Moravy a Stezka a dodávají, abychom zvláště mysleli na ty, kteří přišli o své příbuzné a na nezvěstné osoby, aby v těchto těžkých chvílích nalezli u Pána útěchu a pomoc. „Modleme se za všechny, kdo byli poškozeni nebo přišli kvůli této přírodní katastrofě o majetek a prosme, ať najdou sílu na opravu svých domovů.“

Poutní slavnost na Strahově 15.8.2021

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

Neděle 15. 8. 2021

10:00 – pontifikální mše svatá s Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským (po mši svaté jsou farníci zváni na farní oběd do Sala Terreny na zahradě kláštera)

18:00 – mše svatá s arciopatem břevnovským Petrem Prokopem Siostrzonkem, OSB – při mši svaté zazní Missa brevis in F od Zdeňka Fibicha – strahovský chrámový sbor pod vedením Vladimíra Roubala

 

Jste srdečně zváni!

Ohlášky 11. 7. 2021

Posted Posted in Aktuality z farnosti

 

  • Dnes je neděle liturgického mezidobí. V úterý máme dvě nezávazné památky: sv. Jindřicha a sv. Kamila de Lellis, kněze. Ve středu v našem řádu oslavíme památku bl. Hroznaty, mučedníka našeho řádu. Na čtvrtek připadá památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, na pátek nezávazná památka Panny Marie Karmelské a na sobotu opět nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží. Příští neděle bude 16. v liturgickém mezidobí.
  • Příští neděli nás navštíví generální vikář a pomocný biskup pražský Mons. Zdeněk Wasserbauer. Bude s námi slavit nedělní eucharistii v 10:00.
  • Během prázdnin se po večerní mši svaté nemodlíme kompletář, ale nešpory při večerní mši svaté ve středu a adorace po večerní mši svaté ve čtvrtek zůstávají a jste na ně srdečně zváni.
  • Připomínám, že v rámci našeho jubilejního roku máte možnost získat plnomocné odpustky při návštěvě naší baziliky nebo kteréhokoliv kostela, kde působí premonstráti. Pokud byste měli zájem třeba během prázdnin navštívit naši baziliku se svými blízkými, můžete mi dát vědět a rád vás provedu.

Nabídka pracovních míst v klášteře na Strahově

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Do nově otevřených provozoven hotelu a restaurace v areálu Strahovského kláštera hledáme spolehlivé zaměstnance na pozice:

– recepční (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

– pomocná síla v kuchyni

– pomocný kuchařka/kuchař

– pokojská

– číšnice/číšník (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

V případě zájmu a pro bližší informace volejte na telefonní číslo 778 424 197 nebo zasílejte stručný životopis na e-mail: hotelq@post.cz.

Rok sv. Josefa

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa zde

• Apoštolský list věnovaný sv. Josefu zde

• Novéna ke sv. Josefu např. zde

• Plnomocné odpustky zde

Plnomocné odpustky během jubilejního roku – 900 let řádu

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Dekret o plnomocných odpustcích během jubilejního roku

(900 let premonstrátského řádu)

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za

obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

Krysztof Nykiel, regent

Dne 30. října 2020

Poděkování za dary na nové zvony

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Poděkování patří všem, kteří svým darem přispěli na nové zvony pro strahovskou baziliku. Zvony byly posvěceny v sobotu 28. listopadu 2020 při zahájení jubilejního roku 900 let našeho řádu panem kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. V bazilice budete mít možnost si je prohlédnout a případně zazvonit do června 2021. Přispět na zvony lze na účet 51-2541520227/0100. Děkujeme!

Můžeme také vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Každou neděli večer v 18:00 je také sloužená mše svatá za živé a + dobrodince našeho kláštera.

P. Mikuláš