Ohlášky – 6. neděle velikonoční 9. 5. 2021

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Ohlášky strahovské farnosti

 1. 5. 2021 – 6. neděle velikonoční

 

 • Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. Ve středu slaví pražská arcidiecéze svátek Výročí posvěcení katedrály. Ve čtvrtek máme slavnost Nanebevstoupení Páně. V pátek je památka sv. Matěje, apoštola a příští neděle bude 6. velikonoční.
 • Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany na celém světě. Jsme solidární se všemi bratry a sestrami v Kristu a prožíváme s nimi jejich utrpení v duchu slov sv. Pavla o tajemném Těle Kristově: „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“.
 • Pátkem začíná novéna k Duchu Svatému, vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého církvi i jednotlivým křesťanům.
 • v květnu jsou v naší bazilice májové pobožnosti v pondělí, ve středu a v sobotu, vždy po večerní mši svaté.
 • Příští neděli 16. 5. při všech bohoslužbách bude sbírka na mzdový fond kněží pražské arcidiecéze. Veškeré informace máte vzadu v bazilice na letácích „Podporuji svou arcidiecézi a naše kněze“, které si, prosím, vezměte domů a pozorně přečtěte. Jsou tam veškeré potřebné informace ke konané sbírce.
 • Chceme vyzvat zájemce o přijetí svátosti biřmování, aby se odteď hlásili P. Mikulášovi nebo P. Gorazdovi. S přípravou začneme co možná nejdříve.
 • Je tady velká výzva k modlitbě za vyhrocený konflikt na Východní Ukrajině s Ruskem, který ohrožuje podle slov papeže Františka celý svět. Mysleme na to v osobní modlitbě, také májové pobožnosti v tomto týdnu budou prožívané na tento úmysl.
 • Rádi bychom vás pozvali na dnešní chorální nešpory (9.5.) spojené s putováním ke křestnímu prameni. Přijdou je spolu s naší komunitou také slavit bohoslovci ze semináře a promluvu u křestního pramene bude mít spirituál docent Jaroslav Brož. Nešpory začínají v 19:30.

Ocenění strahovského farníka in memoriam – pan Jaroslav Orel (1930-2008)

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Na návrh opata Daniela byl panem kardinálem Dukou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na svátek sv. Vojtěcha 23.4.2021 vyznamenán in memoriam medailí biskupa Antonína Podlahy AP za dlouholetou, obětavou a záslužnou práci v oblasti výuky gregoriánského chorálu pan Jaroslav Orel /1930 – 2008/.

Jaroslav Orel  byl od r. 1939 členem chlapecké pěvecké školy Schola cantorum prof. Miroslava Venhody. V padesátých letech zakládá chrámový pěvecký sbor AMA – Amici musicae antiquae,  provozuje gregoriánský chorál v několika pražských kostelech a seznamuje s ním zájemce z řad kléru i laiků. Od 70. let se svým sborem koncertuje a doprovází až do své smrti mše svaté v mnoha pražských kostelích. Jako varhaník působil u sv. Vojtěcha a u sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Složil vokální mši „Mane surgentes“ a vokální moteta, zejména na texty Písně písní.

Působil ve Společnosti pro duchovní hudbu. Uspořádal pro ni skripta Úvod do gregoriánského chorálu. V devadesátých letech vyučuje duchovní hudbu na kursech pro varhaníky v Doksanech a chorál u břevnovských benediktinů a strahovských premonstrátů.

Se svým sborem natáčí několik CD s průřezem duchovní hudby několika staletí, gregoriánským chorálem, nebo vánoční polyfonií a pásmem starých českých a valašských koled ve vlastní instrumentaci.

Stal se terciářem premonstrátů a přijal řádové jméno Vojtěch.

Ohlášky a změna v opatřeních proti koronaviru

Posted Posted in Aktuality z farnosti
 • Dnes slavíme neděli Dobrého pastýře, 4. neděli velikonoční. Zítra, v pondělí máme v našem řádu památku sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka, ve středu máme možnost slavit dvě nezávazné památky: sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze. Ve čtvrtek slaví celá Evropa sv. Kateřinu Sienskou, pannu a učitelku církve, patronku Evropy. V pátek máme opět možnost vybrat si ze dvou nezávazných památek: sv. Zikmunda, mučedníka, nebo sv. Pia V, papeže a v sobotu je opět nezávazná památka sv. Josefa, dělníka. Příští neděle bude 5. velikonoční.
 • Pokud dobře rozumíme současným vládním nařízením, od pondělí 26. 4. padá omezení účastníků bohoslužeb na 10%, ale zůstávají stále přísná nařízení o:
  • nošení respirátorů či nanoroušek a zakrytí úst i nosu
  • desinfekci rukou
  • rozestupech mezi účastníky bohoslužeb 2 metry mimo členy jedné domácnosti
  • biskupové naléhavě doporučují nepodávat do úst, pouze na ruku a vynechání pozdravení pokoje podáním ruky. Prosíme o respektování těchto nařízení a ohleduplnost vůči druhým.
 • Mše svaté budou v pravidelném režimu:
  • O nedělích v 8:30, 10 (přenášena živě) a v 18 hod, k účasti ovšem už není třeba se registrovat.
  • Ve čtvrtek bude po chorální latinské mši svaté večer eucharistická adorace a svátostné požehnání.
  • Ve všední dny budou mše svaté v 7:15 a v 18 hod ovšem s jednou výjimkou:
   • v sobotu 1. 5. bude v rámci našeho řádového Jubilea navíc mše svatá v 10 hod, při níž oslavíme přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov. Tuto mši svatou bude celebrovat litoměřický pan biskup Jan Baxant a bude přenášena na našem kanálu Youtube.
   • Tentýž den budeme slavit zpívané chorální nešpory s varhanními improvizacemi regenschoriho Vladimíra Roubala v 18 hodin, bude jim předsedat pan kardinál Dominik Duka a budou též přenášeny živě na Youtube. Z tohoto důvodu nebude sloužena večerní mše svatá!!!
 • Příští neděli bude mši svatou u příležitosti oslav přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov v 10 hodin celebrovat apoštolský nuncius Daniel Balvo.

Nová kněžská a řeholní povolání – modlitba sv. Pavla VI., papeže – zamyšlení kardinála Duky

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň i nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13-14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí (sv. Pavel VI.).

Program v době velikonoční

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Bohoslužby v sobotu v 18:00 a v neděli 8:30, 10:00 a v 18:00 pouze na rezervaci www.farnoststrahov.cz nebo na mob. 775 348 346 u P. Mikuláše

Ve všední dny Po – Pá mše svatá 7:15 a v 18:00 (Sobota 7:15) vše bez rezervace – volný vstup

Online nešpory Po – So v 17:00                                                                                                                                            Neděle v 19:30

Online mše svatá vždy v neděli v 10:00  (případně jiné liturgické slavnosti)

Možnost svátostí smíření 17:30 ve všední dny a v neděli půl hodiny před každou mši svatou.

Přejeme vám pokojnou velikonoční dobu!

Rok sv. Josefa

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa zde

• Apoštolský list věnovaný sv. Josefu zde

• Novéna ke sv. Josefu např. zde

• Plnomocné odpustky zde

Biblická hodina online

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Od středy 17. 3. 2021 v 19:00 budete mít možnost se účastnit online biblické hodiny s P. Gorazdem. Zájemci ať se hlásí na mailu: gorazd@centrum.cz nebo mobilu 608 247 522. On vás bude informovat jak se připojit. Připravuji to nyní s P. Ambrožem, aby to dobře fungovalo. 

Rezervační systém bohoslužeb připraven

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Rezervační systém nyní pozastaven od 1. 3. 2021 do doby, než to bude opět možné.

Milí farníci,

jak uvedl otec Mikuláš ve svém příspěvku, rezervační systém účastníků bohoslužeb je připraven pro pilotní provoz a bude na těchto stránkách spuštěn v neděli 21.2.2021 od cca 14:00 hod. (všimněte si úpravy času začátku rezervace oproti dřívějšímu oznámení).

Rezervace bude tedy po dobu platnosti epidemiologických opatření nutná vždy na sobotní mši v 18:00 hod. a na 3 nedělní mše v 08:30 hod., 10:00 hod. a 18:00 hod. Přibyla tedy nová mše v 08:30 hod. Kapacita rezervací je omezena na 30 účastníků. Osoby, které zajišťují asistenci při bohoslužbě (ministranti, schola, …) a přenos bohoslužby přes kanál YouTube, se do tohoto limitu nepočítají a ve formuláři se nerezervují, aby zbytečně nezabírali kapacitu ostatním.

Rezervace bude možná nejpozději vždy do příslušného pátku 18:00 hod. nebo do vyčerpání kapacity.

Jelikož rezervační systém bude v provozu pouze dočasně po dobu omezení vyvolaných pandemií COVID-19, není navržen tak, aby fungoval zcela automaticky, a má řadu omezení, jichž jsme si vědomi a která zajisté pochopíte. Nicméně pokud budete mít jakékoliv připomínky a návrhy z hlediska funkčnosti, neváhejte nám je napsat na adresu rezervace@farnoststrahov.cz nebo přímo do rezervačního formuláře (je na to vyhrazena sekce „Další případná sdělení“) . Tyto pečlivě posoudíme v kontextu náročnosti jejich implementace. Děkujeme za pochopení.