Vítejte na stránkách farnosti

Strahov

vstupte

Vítejte na stránkách farnosti

Strahov

vstupte
Farnost Strahov

Aktuality farnosti

 

„Řeč P. Norberta na rozloučenou“

Milí strahovští farníci, k prvnímu červenci byl ustanoven jako administrátor naší farnosti P. Mikuláš Selvek, O.Praem. P. Mikuláš nastupuje v klášteře jako ...
Zdravice P. Mikuláše, nového duchovního správce

Zdravice P. Mikuláše, nového duchovního správce

Milí bratři a sestry, v neděli 28. června jsem si připomněl 18 let mého kněžského svěcení a zároveň jsem se ...
Plynování baziliky – 14.-15.5.2020

Plynování baziliky – 14.-15.5.2020

Ve dnech 14. a 15. 5. proběhne v naší bazilice plynování proti červotočům. Z toho důvodu budou mše svaté ve ...

Ohlášky

Ohlášky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Galerie

Fotografie z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěna jako třílodní románská basilika dlouhá 56 m a 22 metrů s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože po požáru v roce 1258 byla goticky přestavěna. Plochý dřevěný strop nahradila klenba a k severní boční lodi byla přistavěna kaple sv. Voršily. Po vyplenění husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. Loheliův nástupce, opat Questenberg, nechal basiliku směrem k západu prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi byla za něj přistavěna kaple Panny Marie Pasovské...