Vítejte na stránkách farnosti

Strahov

vstupte

Vítejte na stránkách farnosti

Strahov

vstupte
Farnost Strahov

Aktuality farnosti

 

Setkání farní rady – 25.3. v 19:00

Setkání farní rady – 25.3. v 19:00

V pondělí 25.3.2019 proběhne v 19 hodin na faře (Pohořelec 23) zasedání pastorační rady farnosti.
Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Noc kostelů 2019 – pátek 24.5.

Program: 18.00 – Mše svatá 19.00 – Zahájení + chrámový sbor strahovské baziliky 19.45 – komentovná prohlídka baziliky 20.30 – […]

Ohlášky

Ohlášky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Galerie

Fotografie z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěna jako třílodní románská basilika dlouhá 56 m a 22 metrů s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože po požáru v roce 1258 byla goticky přestavěna. Plochý dřevěný strop nahradila klenba a k severní boční lodi byla přistavěna kaple sv. Voršily. Po vyplenění husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. Loheliův nástupce, opat Questenberg, nechal basiliku směrem k západu prodloužit a zbudovat nové průčelí. K jižní lodi byla za něj přistavěna kaple Panny Marie Pasovské...