Požehnané Velikonoce!

Sestry a bratři, milí farníci,

přejeme požehnané Velikonoce!

Po dobu nouzových opatření Vás zveme k účasti na liturgii alespoň elektronicky. Přes Youtube (na adrese https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA) přenášíme nedělní mše svaté v 10 hod. a každodenní nešpory v 18 hod. (přes velikonoční oktáv a poté každou neděli velikonoční jde o zvláštní nešpory s průvodem ke křestnímu prameni). Na stejné adrese k nim přidáváme i krátká zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Odkaz se snažíme vždy těsně před vysíláním umísťovat i na náš facebook (konkrétní adresa živého přenosu na youtube je známa až po jeho začátku, čili to nelze zveřejnit dříve) – https://www.facebook.com/pg/klasterStrahov/videos/)

Ať Vás Pán Bůh chrání a provází!