Zdravice P. Mikuláše, nového duchovního správce

Milí bratři a sestry,

v neděli 28. června jsem si připomněl 18 let mého kněžského svěcení a zároveň jsem se loučil ve farnostech Milevsko, Květov a Sepekov, které jsem spravoval devět let. Kdosi mi při tom loučení řekl zajímavou myšlenku, že když mám osmnáct let kněžství, tak je to dospělost. V osmnácti se většinou odchází z domu a že já se domů – tedy na Strahov – vracím. A je to tak. Na Strahov jsem se těšil a díky pozvání pana opata Daniela k nové službě v komunitě i ve farnosti mohu v určitém smyslu pokračovat v životě s bratřími i s vámi farníky. Mnohé z vás znám ještě z dob, kdy jsem byl zde na Strahově ve formaci. Vždy jsem se sem rád vracel a teď mě těší, že můžeme opět být spolu. Moje služba od 1. 7. 2020 tedy spočívá v tom, že v rámci komunity jsem novicmistrem a zároveň vaším duchovním správcem. Chci vás všechny poprosit o modlitby a duchovní podporu a také vás ujišťuji, že na vás myslím.

Děkuji moc!

P. Mikuláš Selvek