Ohlášky 17. 10. 2021

 • Dnes je 29. neděle v mezidobí. Zítra je svátek sv. Lukáše, evangelisty. V úterý máme nezávaznou památku sv. Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků. Ve středu je památka Bl. Jakuba Kerna, kněze našeho řádu. Ve čtvrtek je nezávazná památka bl. Karla Habsburského. V pátek pak nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže a v sobotu máme nezávaznou památku sv. Jana Kapistránského, kněze. Příští neděle bude 30. v mezidobí.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců ve farní klubovně a také v 19:00 bude setkání katechumenů v klášteře.
 • Ve středu je biblická hodina v 19:00 ve farní klubovně.
 • V pátek v 19:00 je setkání nově pokřtěných v klášteře.
 • Příští neděle je misijní neděle. Při mši svaté bude sbírka na misie jak dopoledne, tak večer.
 • Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30 (kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.

Aktuální program farních aktivit 2021/2022

Biblické hodiny: Středa v 19:00 jednou za čtrnáct dní ve farní klubovně (Pohořelec 23). Vede je P. Gorazd (mob. 608247522 nebo e-mail: gorazd@centrum.cz)

Setkání katechumenů: Příprava na křest dospělých – úterý v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání nově pokřtěných – mystagogie: Pátek v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)

Setkání biřmovanců: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš mob. 775348346 nebo e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz)

Modlitební setkání: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš nebo P. Ambrož)

Farní káva: Každou první neděli v měsíci po dopolední mši svaté v 10:00. Koná se v prostorách kláštera.

Ohlášky 10. 10. 2021

 • Dnes je 28. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže. V úterý máme nezávaznou památku sv. Radima, biskupa. Ve středu je památka Bl. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka našeho řádu. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka. V pátek slavíme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve a v sobotu máme dvě nezávazné památky sv. Markéty Marie Alacoque nebo sv. Hedviky. Příští neděle bude 29. v mezidobí.
 • V úterý je den kanonie, a proto jste zváni na mši svatou v 9:30. Mše sv. v 7:15 v ten den nebude.
 • V úterý v 19:00 bude setkání katechumenů v klášteře a ve farní klubovně bude modlitební společenství také od 19:00.
 • V pátek v 19:00 bude v klášteře setkání nově pokřtěných – mystagogie.

Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30 (kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.

Ohlášky 3. 10. 2021

 • Dnes je 27. neděle v mezidobí. Zítra, v pondělí je památka sv. Františka z Assisi. V úterý máme nezávaznou památku sv. Faustíny, panny. Ve středu nezávazná památka sv. Bruna, kněze. Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové a v sobotu máme dvě nezávazné památky sv. Dionýsia, biskupa a druhů mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze. Příští neděle bude 28. v mezidobí.
 • V úterý v 19:00 bude setkání biřmovanců a katechumenů v klubovně na faře.
 • Ve středu v 19:00 je biblická hodina rovněž ve farní klubovně.
 • Připomínáme, že se v tomto měsíci říjnu modlíme před každou večerní mši svatou v 17:30(kromě neděle) modlitbu růžence. Zveme k zapojení všechny farníky.
 • Příští neděli bude sbírka vyhlášená arcibiskupstvím pražským na mzdový fond pro kněze. Vzadu máte letáky s informacemi.
 • Zároveň nás v tuto neděli navštíví plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který bude hlavním celebrantem při mši svaté v 10:00.
 • V pátek a sobotu proběhnou volby do poslanecké sněmovny. Vyzýváme k účasti a zodpovědné volbě, podle nejlepšího svědomí.

Nabídka pracovních míst v klášteře na Strahově

Do nově otevřených provozoven hotelu a restaurace v areálu Strahovského kláštera hledáme spolehlivé zaměstnance na pozice:

– recepční (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

– pomocná síla v kuchyni

– pomocný kuchařka/kuchař

– pokojská

– číšnice/číšník (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

V případě zájmu a pro bližší informace volejte na telefonní číslo 778 424 197 nebo zasílejte stručný životopis na e-mail: hotelq@post.cz.

Rok sv. Josefa

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa zde

• Apoštolský list věnovaný sv. Josefu zde

• Novéna ke sv. Josefu např. zde

• Plnomocné odpustky zde

Plnomocné odpustky během jubilejního roku – 900 let řádu

Dekret o plnomocných odpustcích během jubilejního roku

(900 let premonstrátského řádu)

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za

obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

Krysztof Nykiel, regent

Dne 30. října 2020

Poděkování za dary na nové zvony

Poděkování patří všem, kteří svým darem přispěli na nové zvony pro strahovskou baziliku. Zvony byly posvěceny v sobotu 28. listopadu 2020 při zahájení jubilejního roku 900 let našeho řádu panem kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. V bazilice budete mít možnost si je prohlédnout a případně zazvonit do června 2021. Přispět na zvony lze na účet 51-2541520227/0100. Děkujeme!

Můžeme také vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Každou neděli večer v 18:00 je také sloužená mše svatá za živé a + dobrodince našeho kláštera.

P. Mikuláš