Nabídka pracovních míst v klášteře na Strahově

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Do nově otevřených provozoven hotelu a restaurace v areálu Strahovského kláštera hledáme spolehlivé zaměstnance na pozice:

– recepční (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

– pomocná síla v kuchyni

– pomocný kuchařka/kuchař

– pokojská

– číšnice/číšník (nutnost znalosti alespoň jednoho světového jazyka)

V případě zájmu a pro bližší informace volejte na telefonní číslo 778 424 197 nebo zasílejte stručný životopis na e-mail: hotelq@post.cz.

Ohlášky – 6. 6. 2021

Posted Posted in Aktuality z farnosti

6. 6. 2021 – Slavnost sv. Norberta

  • Dnes slavíme slavnost sv. Norberta, biskupa a zakladatele řádu premonstrátů. Ve středu máme nezávaznou památku sv. Efréma, jáhna a učitele církveV pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.
  • V pondělí a v úterý 7. a 8. 6. budou v naší bazilice eucharistické adorace, vždy odpoledne od 15 do 16:45 hod. Adorace se budou konat v kapli sv. Norberta, přístupné budou vchodem přímo do této kaple, nikoli hlavním vchodem do kostela. Mimoto připomínáme čtvrteční pravidelnou adoraci po večerní mši svaté na kterou rovněž srdečně zveme. Modleme se za naši farnost i za náš řád.
  • Z úterka 8. 6. na středu 9. 6. budeme plynovat baziliku kvůli červotočům. Z toho důvodu středeční ranní mše svatá nebude v kostele, nýbrž v kapitulní síni sv. Heřmana Josefa. Vchod bude z nádvoří „U lva“.
  • Připomínáme pravidelný kompletář po večerní mši svaté a středeční nešpory, které se modlíme při večerní mši svaté; budeme rádi, když se tyto části modlitby církve budete modlit spolu s námi.
  • Příští neděli, tj. 13. 6., po dopolední mši svaté bude po dlouhé době farní kafe a to v klášterní sala terreně. Těšíme se na setkání.

Rok sv. Josefa

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa zde

• Apoštolský list věnovaný sv. Josefu zde

• Novéna ke sv. Josefu např. zde

• Plnomocné odpustky zde

Plnomocné odpustky během jubilejního roku – 900 let řádu

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Dekret o plnomocných odpustcích během jubilejního roku

(900 let premonstrátského řádu)

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za

obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

Krysztof Nykiel, regent

Dne 30. října 2020

Poděkování za dary na nové zvony

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Poděkování patří všem, kteří svým darem přispěli na nové zvony pro strahovskou baziliku. Zvony byly posvěceny v sobotu 28. listopadu 2020 při zahájení jubilejního roku 900 let našeho řádu panem kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. V bazilice budete mít možnost si je prohlédnout a případně zazvonit do června 2021. Přispět na zvony lze na účet 51-2541520227/0100. Děkujeme!

Můžeme také vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Každou neděli večer v 18:00 je také sloužená mše svatá za živé a + dobrodince našeho kláštera.

P. Mikuláš

Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana ze strahovské baziliky na Hradčanské náměstí

Posted Posted in Fotogalerie
« z 2 »

Více

www.kardinaljosefberan.cz

Udílení služby akolytátu

Posted Posted in Aktuality z farnosti

První neděli adventní, která letošní rok připadá na 3. prosince 2017, bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie sloužit ranní mši svatou v 10.00 hodin biskup Karel Herbst SDB. Při bohoslužbě proběhne udělení služby třem akolytům. Behěm mše celebrující také požehná adventní věnec.

Slovo akolyta pochází z řeckého akolouthos, tedy „druh na cestě“ nebo „ten, který následuje“, v širším smyslu pak ten, „kdo slouží“, latinsky acoluthus. Služba akolyty má kořeny ve Starém zákoně, kde proroci Samuel a Elíša pomáhají Elímu, levitskému knězi.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově dušičky)

Posted Posted in Aktuality z farnosti

Vzpomínka na všechny zemřelé je zvláštní den, kdy nejde o obdarování nás samých, ale těch, které si připomínáme. Je to den milosrdenství! Den, v němž máme napodobit Boží milosrdenství a někomu otevřít nebe, ovšem bez odměny nezůstaneme ani my, protože platí „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie vzpomeneme na všechny věrné zemřelé při pontifikální mši svaté, při níž zazní Requiem W. A. Mozarta, ve čtvrtek 2. listopadu v 18.00 hodin.